IOGT-NTO-rörelsen

Nu blir miljöfrågan en del av IOGT-NTO:s internationella arbete

Från och med i år kommer miljöfrågan blir en naturlig del av IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete.

Tidigare har miljöfrågan inte varit en självklar del i den internationella verksamhet som IOGT-NTO-rörelsen driver, men nu ska den bli det.

– När vi vill nå våra mål kan vi inte kliva över lik. Vi behöver jobba för en bra värld, och även om vi fokuserar på alkohol behöver vi arbeta hållbart, säger Sara Heine, chef för IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet.

Den nya inriktningen, att involvera miljöfrågan i alla projekt, beror på nya direktiv från Forum Syd. Men miljöfrågan är även aktuell eftersom IOGT-NTO:s kongress tog ett beslut om att organisationen ska arbeta mer med miljöfrågor.

– Jag tror inte på att avklara miljöfrågan i ett projekt – den behöver genomsyra allt vi gör. Hur vi reser, hur vi använder resurser, hur vi hjälper våra partnerorganisationer med frågan. Vi ska inte göra något dåligt för miljön och vi ska helst göra saker som förbättrar miljön i de projekt vi arbetar med. Det här är ingen värdefråga, det är en ödesfråga och vi ska arbeta med det här precis som vi tycker att alla andra organisationer ska ta hänsyn till alkoholfrågan, säger Sara Heine.

Mer från Accent