Kongress

Nu är IOGT-NTO-rörelsens kongresser igång

Sola sken över Karlstad när kongressgeneralen Monica Ståhl hälsade IOGT-NTO-rörelsen välkommen. För IOGT-NTO:s del inleddes dagen med en genomgång av omdebatterade Expedition 50. Sedan blev det ombudsskola.

Efter fyra års förberedelser fick äntligen Monica Ståhl, ordförande för kongressbestyrelsen, hälsa alla deltagare, från IOGT-NTO, UNF, Junis och NSF (som har förbundsmöte), välkomna till Karlstad. Den berömda ”sola” sken över besökare, funktionärer och ombud. Många glada miner syntes när vänner som inte setts på flera år träffades.

För IOGT-NTO:s del inleddes dagen med en genomgång av Expedition 50, förbundsstyrelsens förslag till förändring av organisationen.

Ordförande Johnny Mostacero och vice ordförande Andrine Winther gick igenom de problem som identifierats: svårigheter att uppnå målen, sjunkande medlemsantal, svårare att få medlemmar att engagera sig, svag arbetsledning av konsulenter, och en oro för den för framtida ekonomin, med mera.

För att råda bot på detta vill förbundsstyrelsen bland annat slopa de 23 distrikten och ersätta dem med 6–8 regioner, låta konsulenterna vara anställda direkt av förbundet, men placeras och arbetsledas regionalt. Man vill också öppna för andra engagemangsformer än föreningar och för föreningar som samlar medlemmar på andra grunder än geografisk närhet, samt ge alla medlemmar rösträtt på regionårsmöten.

Någon debatt var inte planerad i detta skede, men Expedition 50 kommer att behandlas i beredningsgrupper under torsdagen.

För ombud som är nya, eller av andra skäl vill friska upp sina kunskaper, genomfördes på onsdagen en ombudsskola. Jan-Ove Ragnarsson, distriktsordförande i Östergötland ledde den tillsammans med Andrine Winther.

För Camilla Albrektsson från Linköping är det första IOGT-NTO-kongressen. Hon ser mycket fram emot kongressdagarna.

– Jag ser fram emot bra diskussioner och beslut. Jag hoppas att det ska bli en del förändringar. Allt i Expedition 50 är inte bra, men en del gillar jag, säger hon.

Camilla Albrektsson. Foto: Nathalie C. Andersson

Camilla Albrektsson har varit medlem i IOGT-NTO i tre år. I våras blev hon invald i distriktsstyrelsen och nu är hon ombud för Östergötland på kongressen.

– Jag är ledamot med inriktning kamratstöd. Jag har ett eget missbruk bakom mig och kom i kontakt med IOGT-NTO via kamratstödet, säger hon.

Under ombudsskolan får ombuden en genomgång av arbetsgången på kongressen och en rad tips, som att förbereda sina inlägg genom att skriva ner några stolpar och att närma sig talar stolen i god tid, att tala långsamt och tydligt och titta upp när man talar. Den som tycker det känns nervöst kan fokusera på en person eller titta ut på den vackra vyn över Klarälven genom fönstret bakom åhörarna.

– Det blir så mycket trevligare stämning i lokalen om man inte står och tittar ner, säger Jan-Ove Ragnarsson.

För att inte nervositet ska göra att ombuden inte vågar gå upp i talarstolen får alla möjlighet att gå fram och testa att säga några ord i talarstolens mikrofon. Nästan alla deltagarna går fram, även Camilla Albrektsson.

– Det var bra att man fick testa. Jag är glad att jag gick hit till ombudsskolan. Även om jag förberett mig hemma genom att prata med kamrater som varit på kongressen tidigare, så lärde jag mig en hel del nytt, säger hon.

Andrine Winther avslutar med att påpeka att kongressen är ombudens.

– Det är vi som gör kongressen. Vi får alla hjälpas åt för att göra den så bra som möjligt, säger hon.

Mer från Accent