Trafik

Nej till nykter registreringsskylt

En man som haft NYKTER på sin registreringsskylt tvingas nu byta plåtarna. Detta efter att Transportstyrelsen bedömt att de kan uppfattas som stötande.

En fordonsägare i Rättvik i Dalarna tvingas byta sina personliga registreringsskyltar som det står Nykter på. Mannen ska ha haft skyltarna sedan 2005, men när Transportstyrelsen återigen prövade frågan i vintras, ändrade de sitt tidigare godkännande.

De konstaterar nu att skyltarna kan uppfattas som stötande.

Enligt Daniel Augustini, utredare på Transportstyrelsen, kan en bedömning utvecklas genom åren.

– Det som inte var stötande för tio, femton år sedan kanske är det idag. Bedömningar ändras. I det här fallet har vi börjat tänka mer på dessa aspekter än vi gjorde tidigare, säger han till Accent.

”Även om den allmänna uppfattningar är att ordet nykter är positivt i detta sammanhang, så anspelar det fortfarande på alkohol.

Daniel Augustini, Transportstyrelsen

Vanligtvis är anspelningar på alkohol, droger, sex, svordomar, religion, politik, sjukdomar och kriminalitet totalförbjudet på svenska bilars personliga registreringsskyltar enligt myndigheten.

– Även om den allmänna uppfattningar är att ordet nykter är positivt i detta sammanhang, så anspelar det fortfarande på alkohol, förklarar Daniel Augustini.

– Man kan tycka att det är konstigt – och det är kniviga beslut när man vet att ett ord har en positiv klang, men finns i en kategori vi försöker undvika. Det är ibland inte helt lätt att göra en gränsdragning, och ibland händer det att vi hellre sätter gränsen snävt.

Ett annat uppmärksammat exempel som Daniel Augustini drar paralleller till kommer från 2019 när en bilägare ville ha ordet Trump på registreringsskylten (efter USA:s dåvarande president), vilket också nekades med hänvisning till att det kunde uppfattas som stötande.

– Inte heller där har det att göra med om Trump är positivt eller negativt laddat. Det handlar om att hålla politik borta från personliga registreringsskyltar. Ordet nykter är såklart inte stötande, men vi har inga andra kategoriseringar i vårt regelverk helt enkelt.

”Rasist” är ett solklart nej, men antirasist… det kan också vara ett budskap som är svårförstått.”

Daniel Augustini, Transportstyrelsen

Om inte Nykter är tillåtet – vad skulle ni exempelvis säga om ett ord som ”antirasist” på skylten?

– Jag kan inte svara på det. ”Rasist” är ett solklart nej, men ”antirasist”… det kan också vara ett budskap som är svårförstått. Jag vågar inte svara rakt upp och ned utan att ha ett samtal med kollegor om en sådan ansökan, säger Daniel Augustini.

Han har personligen haft kontakt med Rättvik-mannen, som ville fortsätta ha Nykter på registreringsplåtarna, för att förklara beslutet.

– Under samtalets gång uttryckte han förstås viss besvikelse, men han hade även en förståelse för vad vi menade – även om han inte höll med om beslutet och ville behålla skyltarna.

Gösta Jansson. Foto: Privat

Beslutet kan inte överklagas och fordonsägaren har varit tvungen att byta tillbaka till sina ordinarie registreringsskyltar.

Gösta Jansson, som är ordförande i IOGT-NTO-föreningen 91 Borlänge, är en av de som reagerar starkt på Transportstyrelsens beslut.

– Vad fasen! Det jag reagerar mest på är att de säger att folk kan uppfatta Nykter som ”stötande”? Jag förstår inte hur man kan göra det. Istället tycker jag snarare att det är en positiv grej – här åker en nykter bilist, istället får någon som druckit eller tagit droger i trafiken, säger han, och fortsätter:

”Egentligen borde man snarare ha ambitionen att fler bilister skyltar med att vara nykterist på bilarna.”

Gösta Jansson, IOGT-NTO Borlänge

– Det är rätt märkligt. Egentligen borde man snarare ha ambitionen att fler bilister skyltar med att vara nykterist på bilarna, för att tydligt markera ”vi dricker inte i trafiken”.

Mer från Accent