Integration

NBV vill mobilisera i flyktingfrågan

Under hösten deltog 6 782 asylsökande i 67 kommuner i NBV:s aktiviteter. Studieförbundens fria roll ger en unik möjlighet att jobba med integration menar NBV:s rektor Åke Marcusson.

I mitten av augusti öppnades möjligheten för landets studieförbund att få statliga bidrag för att starta verksamheter på svenska asylboenden. I år får NBV 16 miljoner kronor i statliga bidrag för att fortsätta det arbetet som inleddes i fjol. Av den summan går 15 miljoner kronor ut till NBV:s avdelningar enligt Åke Marcusson.

Han menar att det finns flera förklaringar till framgångarna:

– Vi når så många. Vi möter dem direkt när de fått ett asylboende, innan de blir kommunplacerade. Vi kan börja integrationsarbetet direkt. Jag är så imponerad över det fantastiska arbete alla våra verksamhetsutvecklare och cirkelledare där ute gör.

Att mer än var tredje cirkelledare i NBV är utlandsfödd är också en fördel menar han.

– Vår verksamhet inkluderar fler med utländsk bakgrund. 15 procent av svenskafolket är utlandsfödda, 18 procent av cirkelledarna i de tio studieförbunden är utlandsfödda. Hos oss i NBV är 36 procent av cirkelledarna utlandsfödda. Vi har alltså lyckats väl att nå mångfaldsmålet och därmed bidragit till demokratiutvecklingen.

Åke Marcusson framhåller också studiecirkelns fria form.

– Integration är så mycket mer än att lära sig svenska, det är att förstå hur samhället fungerar, hur föreningslivet fungerar, och det kan vi. Studiecirkelns fria form är vår styrka, och den fungerar väldigt bra. Om du går med i en matlagningscirkel så lär du dig svenska samtidigt som du lagar mat.

Han menar att NBV genom arbetet med invandrare och flyktingar fått en ny profil, och att det finns tidigare erfarenheter att bygga vidare på.

– Det unika med NBV, jämfört med andra organisationer och studieförbund, är den långa resa vi gjort tillsammans med de bosniska grupperna. Vi har gjort vår egen bildningsresa tillsammans. Vi har lärt oss att vi kan gå in i processer och göra skillnad för människor.

Han tycker att det är dags att mobilisera den erfarenheten och ”berätta vad arbete bland flyktingar egentligen handlar om”.

– Vi måste nå fler i de grupper som nu söker sig till Sverige för att få skydd från krig och konflikter, och erbjuda det skydd de har rätt att kräva.

NBV kallar sitt arbete med asylsökande för #kalltlandvarmthjärta.

Att studiecirkelns fria form attraherar syns även i undersökningen Bildningstrender 2016, som genomförts av Novus på uppdrag av Studieförbunden, och som publicerades i januari. Tydligt är att svenska folkets intresse för att lära sig språk från alla världens hörn är fortsatt stark, och att det också finns ett stort intresse hos nyanlända efter svenskakunskaper.

Intresset för flexibla former för lärande ökar: till exempel för distansstudier, möten via bloggar, workshops, och studiecirkel kombinerat med helgkurser.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet lyfter David Samuelsson, generalsekreterare i Studieförbunden, förbundens roll i integrationsarbetet, framförallt när det gäller att stödja nyanlända unga att klara skolan.

Mer från Accent