NBV

NBV säger upp samarbete med moské efter homouttalande

Efter att en imam i Halmstad kallat homosexualitet för ett virus väljer nu NBV – som anordnat studiecirklar för moskéns församlingsmedlemmar – att avsluta samarbetet med moskén.

I våras uppdagades det att en imam i en lokal moské i Halmstad hållit ett föredrag där han uppmanade föräldrar att tron på islam gör deras barn immuna mot viruset homosexualitet. Föreläsningen ingick i en studiecirkel som församlingen anordnade tillsammans med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) i Halmstad. Den spelade in och lades ut på Youtube.

Eftersom NBV sedan en tid också hade arrangerat studiecirklar för föräldragrupper från den här muslimska församlingen i sina lokaler, bad man om ett samtal med imamen.

– Trots att vi upprepade gånger bad om att få ett möte med honom dök han aldrig upp. Då valde vi att avsluta vår verksamhet med församlingen. Imamens uttalande strider mot våra värderingar om demokrati och allas lika rättigheter. Vi har dessutom ett uppdrag från staten att värna demokratin, så beslutet var självklart för oss, säger Åke Marcusson, förbundsrektor på NBV.

Mellan 2011 och 2015 har Halmstad moské fått uppemot 150 000 kronor i statsbidrag. Pengar har fortsatt att betalas ut trots att en utredning drogs igång med anledning av imamens homofientliga uttalande.

Mer från Accent