Medlemmen

”När jag är medlem når min röst längre”

Jenny Gustafsson är född in i nykterhetsrörelsen och fortfarande aktiv, både i den lokala föreningen och på folkhögskolan Wendelsberg.

Hur är du engagerad?
– Jag är sekreterare i styrelsen för IOGT-NTO Hisingen. Jag försöker vara med på träffarna, ta fram program och bidra på det sätt jag kan. Många är gamla, men jag är ung och har tid och ork att ge, och då vill jag ge av den tiden där. Tidigare har jag jobbat på det sociala företaget Vännplatsen second hand i Göteborg, nu brukar jag vara där ideellt och röja eller stå i kassan. Det är en viktig verksamhet.

Vad betyder engagemanget för dig?
– Jag är född in i rörelsen, så mitt medlemskap har varit med mig i hela mitt liv. Det är en del av min identitet. Jag tror att först är nykterheten självklar, sedan ifrågasätter man den. Nu har jag mognat in i det och tycker att nykterheten är en väldigt viktig del av min person.

Vad är det viktigaste med ditt medlemskap?
– Att jag bidrar med samhällsnytta. Just nykterist kan jag vara ändå, men jag gillar att när jag är medlem så når min röst längre. Jag är stolt över IOGT-NTO:s arbete, jag gillar att vi försöker påverka högt och lågt. Nu gäller det att fortsätta hålla trycket gällande politiken, så vi inte backar ner.

Mer från Accent