Ekonomi

Miljonlotteriet ökar – trots minskningar i branschen

IOGT-NTO-rörelsens lotteri Miljonlotteriet ökade sin omsättning årets tre första kvartal. Vd Ludwig Alholt tycker det är positivt, men att man inte ska jubla allt för mycket.

Det är Lotteriinspektionen som undersökt hur det går för lotterierna i Sverige. De tre första kvartalen 2015 så går branschen ungefär likadant som samma period förra året. Omsättningen i branschen i helhet har ökat med en procent.

En del spelaktörer minskar i omsättning och andra ökar. En av de aktörer som ökat omsättningen är IOGT-NTO:s Miljonlotteriet. Företaget ägs av IOGT-NTO och den vinst lotteriet ger finansierar stora delar av IOGT-NTO-rörelsens verksamhet.

Miljonlotteriet har de senaste åren gått sämre än tidigare, men kanske är trenden på väg att planas ut. Mellan januari och september i år omsatte lotteriet 226 miljoner, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med samma period förra året. Särskilt nätspelen går bättre, där har omsättningen ökat med 22 procent.

Miljonlotteriets vd Ludwig Alholt tycker dock inte att det är läge att drabbas av högmod.

– Vi hade mindre bra år förra året, i alla fall om man ser till omsättningen. Hela branschen hade det tufft. Nu ligger branschen på ungefär nolltillväxt och i relation till det så utvecklar vi oss bra, vi ökar ju i år. Men jag tycker inte att man ska övertolka några procent hit och dit. Visst: det går bättre för oss än för branschen i stort, och vi får positiva signaler, men vi ska inte övertolka. Vi måste finnas både när det är bra och dåliga tider, säger Ludwig Alholt.

Att året hittills visar bättre siffror än under 2014 tror Ludwig Alholt är ett resultat av de senaste årens arbete med varumärket och något som han benämner som kundlojalitet.

– Vi har fokuserat på kunderna och att utveckla produkterna. Det handlar om att vi har lyssnat mer på kunderna när det gäller produktutveckling, till exempel via referensgrupper, via kundenkäter och via kundundersökningar. Vi lyssnade förut också, men vi gör det ännu mer nu och kanske är vi ännu bättre på att tolka och förstå de ändrade behoven. Det här är ett arbete som började redan 2013 och som nu börjar ge resultat – och det arbetet ska vi fortsätta med och bli ännu vassare på, säger Ludwig Alholt.

Mer från Accent