Almedalen

Miljoner på spel med avreglerad marknad

Mycket talar för att vi kommer att få ett system med licensiering av kommersiella spelaktörer i Sverige framöver. IOGT-NTO stretar emot och vill värna folkrörelsernas egenfinansiering via lotterier.

Den svenska spelmarknaden har förändrats snabbt. Monopolet utmanas allt mer av internationella spelbolag – och mycket tyder på att vi kommer att få se en licensiering av kommersiella spelaktörer framöver. Detta framkom när IOGT-NTO arrangerade ett seminarium om spelpolitik och föreningslivets egenfinansiering i Almedalen i dag.

IOGT-NTO är, precis som flera andra föreningar och folkrörelser, beroende av intäkter från lotteriverksamhet. IOGT-NTO:s Miljonlotteriet står för över 80 procent av organisationens intäkter varje år, men märker allt tydligare av konkurrensen från nya aktörer på spelmarknaden.

Frågan om hur den svenska spelpolitiken och om hur föreningslivet ska klara sin finansiering i framtiden diskuterades idag på ett seminarium i Almedalen. I panelen var Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet representerade och samtliga tyckte att ett steg bort från spelmonopolet mot en licensiering av kommersiella aktörer är rätt väg att gå.

– Idag är det vilda västern och här måste vi hitta ett sätt att få in den här marknaden under vår reglering, säger Per Lodenius, Centerpartiet. Att skapa ett licenssystem handlar inte om att vi vill öppna en ny marknad. Den är helt oreglerad idag och en reglering skulle ge mer pengar till staten som sedan kan kanaliseras till exempelvis föreningslivet.

Agneta Börjesson från Miljöpartiet håller med.

– Många tänker nog att en licensmodell är en avreglering jämfört med idag, men för mig handlar det snarare om en påreglering av de företag som idag verkar helt oreglerat.

Debattörerna var också inne på att folkrörelsernas stora lotterier är så professionella att de har möjlighet att verka på en marknad även med konkurrens från internationella kommersiellt drivna spelbolag.

– Men visst är det väldigt lätt att de mindre slås ut.. Därför tror jag att det är extremt viktigt att göra en ny gedigen utredning som tittar på det här, säger Agneta Börjesson.

Agneta Börjesson vill också se över möjligheten att begränsa möjligheten att marknadsföra spel – även för de internationella företagen.

– Finland har visat att det går att göra saker. IOGT-NTO har ju drivit effektlandsprincipen när det gäller alkohol, man skulle kunna lägga till liknande principer för spelreklam.

IOGT-NTO vill att det svenska spelmonopolet – där bara staten och folkrörelserna kan bedriva spel och lotterier – ska bevaras. En inställning som under seminariet beskylldes för att vara en ”strutspolitik”.

– Svaret är väl att det inte finns något ödesbestämt, vi kan bestämma i Sverige precis som vi har en skyddande lagstiftning kring alkohol, säger Anna Carlstedt, ordförande i IOGT-NTO. EU har inget emot det. Det är mer politik än juridik, det handlar om att bestämma sig för hur vi vill göra.

Oavsett vilken lösning det blir i framtiden är hon noga med att påpeka att den nuvarande situationen är oacceptabel även för folkrörelserna.

– Vi måste få till en förändring. Idéburna organisationer lyder under lotteriinspektionen och de höga krav vi ställer i Sverige, vilket är helt riktigt. När det gäller de internationella spelbolagen gäller helt andra regler. Det är inte en konkurrens på lika villkor.

Att värna ett svenskt monopol när en allt större del av spelen sker på internet är lättare sagt än gjort. Någon konkret lösning på hur det skulle gå till har inte Anna Carlstedt, men hon menar att man kan hämta inspiration från länder som lyckats.

– Det är klart att det är svårt att hantera och reglera men det är klart att man kan göra mycket mer än man gör nu. Här finns många paralleller till alkoholen. Man skulle kunna titta på exempelvis Spanien.

– Det handlar ju också om hur de får göra reklam till exempel. Där skulle man kunna reglera hårdare. Om de hade väldigt begränsade möjligheter att marknadsföra sig i Sverige skulle situationen se annorlunda ut.

Om det skulle komma att bli ett licenssystem för kommersiella spelaktörer i Sverige framöver, hur skulle IOGT-NTO klara det?

– Jag tänker att vi nog klarar en reglering med ett licenssystem också. Det skulle finnas fördelar också, idag har ju utländska aktörer konkurrensfördelar eftersom de inte lyder under den svenska spellagstiftningen. Hamnar vi i en situation med licensiering är det möjligt att vi klarar det också.

Mer från Accent