IOGT-NTO

Lunchseminarium över distriktsgränser

Idag höll IOGT-NTO och NBV samma lunchseminarium på flera orter samtidigt. Ny teknik gjorde det möjligt.

Med hjälp av den nya videokonferensutrustningen, som Accent skrivit om tidigare, genomförde IOGT-NTO och NBV ett seminarium med samma föreläsare på sex orter samtidigt.

Under seminariet berättade Per Leimar, politisk sekreterare på IOGT-NTO, om arbetet med den forskarrapport som IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet gav ut tillsammans i höstas. Han redogjorde också för slutsatserna i rapporten och förde en diskussion med deltagarna om hur rapporten skulle kunna användas.

Seminariedeltagarna hade samlats i Umeå, Karlstad, Falun, Jönköping och Stockholm. I Hässleholm satt en ensam deltagare hemma vid datorn. Per Leimar stod i en studio på Stora Essingen. Trots det var kontakten med publiken god. Deltagarna såg varandra och Per Leimar i rutor på TV-skärmen. Den som ville ställa en fråga eller kommentera något behövde bara räcka upp handen.

Rapporten handlar om ungdomsdrickande och forskarnas slutsatser är att, även om ungdomsdrickandet minskat i Sverige så är det fortfarande ett problem. Till exempel så ökar dödligheten i åldersgruppen 16 – 24 trots att den minskar i alla andra grupper. En anledning är att berusade unga förare är överrepresenterade i dödsolyckor i trafiken.

För att komma till rätta med problemen föreslår forskarna att Sverige ska höja priserna, förbjuda alkoholreklam, begränsa öppettider och se till att behålla monopolet.

I Karlstad tänker man använda sig av rapporten i argumentation med politiker inför valet och i Falun funderar man på att anordna studiecirklar baserade på rapportens innehåll.

Mer från Accent