KSAN

KSAN i konflikt med Uppsala kommun

Uppsala kommun har plagierat delar av KSAN:s material Bella. Kommunen har erkänt sitt misstag, men vill inte ge KSAN den ersättning de kräver.

Leena Haraké, kanslichef på Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN, är upprörd. Av en tillfällighet hittade hon Uppsala kommuns material, som de tagit fram inom ramen för ett EU-projekt för att motverka kränkning av kvinnor.

– Jag hittade materialet på internet och kände igen texten från vårt material, men vi hade inte givit vår tillåtelse och det fanns inga referenser, säger hon till Accent.

KSAN gick igenom texten och hittade 21 ställen där texten plagierats.

– Det är brottsligt att göra på det här sättet och ännu värre att de fått EU-pengar för att göra ett material och sedan kopierar vårt. Pinsamt också att stjäla från en ideell kvinnoorganisation när de ska göra ett material för att motverka kränkning av kvinnor, säger Leena Haraké.

KSAN vill ha ersättning för den skada de har lidit.

– Det går fortfarande att hitta texten på nätet så skadan för vår del är omfattande. Vi har begärt 90 000, och det är verkligen inget överpris. Vi har drabbats av något liknande i början av 2000-talet och då fick vi ersättning med 38 000 per mening. Nu erbjuder Uppsala kommun oss 30 000 totalt. Det är rena skambudet, säger hon.

Enligt Leena Haraké skyller kommunen på en enskild tjänsteman.

– Men de har haft en stor referensgrupp så de måste ju ha känt till det. Ändamålet är behjärtansvärt så hade de bara frågat oss om vi skulle samarbeta hade vi sagt ja, säger Leena Haraké.

Uppsala kommun anser inte att KSAN har lidit så stor skada.

– Materialet låg ute på nätet tre månader 2009. Så snart vi fick veta att delar var plagiat så tog vi bort de delarna. Den lilla upplagan av det tryckta materialet hade vi inte möjlighet att dra tillbaka. Det vi är oense om är att vi inte tycker att de fortfarande lider skada, säger Amanda Reiman, jurist på Uppsala kommun.

Hur ett plagierat material kunnat släppas igenom i kommunen känner hon inte till.

– Men det är jättetråkigt att det skedde. Det är verkligen inget som Uppsala kommun står för. Vi har velat kompensera dem för den skada vi orsakat och har erbjudit dem en ersättning som de har tackat nej till då vi inte är överens om storleken. De får gärna återkomma och precisera sina krav. Vi skulle välkomna en rättslig prövning för att få en oberoende bedömning, säger hon.

Leena Haraké är tveksam till att gå vidare.

– Det här har redan kostat oss massor av tid och pengar. Den ersättning vi begär är ändå så liten. Vi är en ideell organisation som tagit fram det här materialet i källarlokaler på fritiden och så stjäl en kommun vårt arbete, säger hon.

Mer från Accent