KSAN

KSAN har slagits för kvinnoperspektivet i 70 år

I går firade Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor 70-årsjubileum. Det firades med musik, föredrag och tårta.

I sitt inledningstal sa KSAN:s ordförande Maj-Inger Klingvall att flickor och kvinnor är hårt ansatta av marknadsföring med rosa cigaretter och tjusiga vinboxar. KSAN vill få igång en debatt om vad som händer med våra kroppar när vi röker eller dricker. Det ska vara kvinnans eget val och inte vänners eller industrins val.

Fjärilspriset

Sedan 2005 har KSAN delat ut Fjärilspriset till någon person eller organisation som visat mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv. Flera av de tidigare pristagarna medverkade vid dagens festligheter.

Den första pristagaren var Barbro Westerholm och hon gav sitt perspektiv på vad som hänt med kvinnors förhållande till alkoholen det senaste seklet. För närvarande är hon dock främst engagerad i vad som händer med de stora grupper födda på 40-talet som nu blir äldre och har hög alkoholkonsumtion och fler alkoholskador än tidigare generationer.

Den andra pristagaren, Mona Göransson, berättade att för henne var Fjärilspriset så viktigt eftersom hon genom sitt pionjärarbete för att få gravida att sluta dricka, blev anklagad för att vara antifeminist. Genom att kvinnoorganisationen KSAN tilldelade henne Fjärilspriset tyckte hon sig få upprättelse, även om hon aldrig tvivlat på att hon gjort rätt eftersom de kvinnor hon mätt som skadat sina barn av okunskap aldrig kunnat förlåta sig själva.

Den tredje pristagaren, Sonia Wallbom, tidigare ordförande för RFHL, berömde KSAN:s engagemang för läkemedelsberoende och påpekade att över en miljon svenskar tar sömnmedel, lugnande medel eller liknande preparat varje dag. Hon menade att kvinnor medicineras inte för psykisk sjukdom utan för livet.

År 2008 gick priset till Sofia Garad, Somaliska kvinnor i Sverige, för sin kamp mot khat. Hon började engagera sig i frågan efter en resa till norra Somalia där hon noterade att alla männen satt och tuggade Khat från klockan 11 på förmiddagen och kvinnorna får ensamma försörja familjerna.

Medias bild av kvinnors drickande

Alexandra Bogren, docent i sociologi vid SoRAD, Stockholms universitet, redogjorde för en studie hon gjort av hur kvinnors och flickors drickande beskrivits i medierna 1979 och 1995. I de tidningar hon gått igenom hittade hon 38 artiklar med ett genusperspektiv på alkohol. Av dem berörde 30 stycken alkohol och graviditet och 22 stycken tjejers dryckesvanor. En artikel beskrev mäns drickande.

Sprit var ett vanligt uttryck 1979: ”Ammande mammor drick inte sprit!” Att alkohol kunde ge fosterskador var nyligen återupptäckt vid den här tiden. ”Yngre kvinnor super allt mer som männen” är en annan rubrik. År 1995 hittade Alexandra Bogren 29 artiklar, 11 handlade om tjejers dryckesvanor och 13 om alkohol och våld. Nu beskriv även männens drickande som ett problem, med den skillnaden att det är ett problem som ska lösas alkoholpolitiskt eller psykologiskt medan artiklar om kvinnors drickande handlar om deras könstillhörighet.

Enligt Alexandra Bogren beskrivs kvinnors alkoholkonsumtion i dagspressen som en biologisk risk för framtida graviditet, risk för att förstöra utseendet, risk för sexuell utsatthet, risk för dåligt rykte och hälsorisk. Hon är förvånad även att inte mer fokus läggs på hälsoriskerna.

Hon har också tittat på damtidningars beskrivningar av kvinnors alkoholkonsumtion som mer hankar om njutning och fest. Där glorifieras berusningen och vilda fester beskrivs som roliga och populära aktiviteter. Alexandra Bogren undrar vad som händer när så olika bilder presenteras. Hon önskar att media kunde undvika att hamna i det väldigt problematiserande eller det romantiserande.

Nöjd ordförande

Maj-Inger Klingvall säger till Accent att KSAN:s viktigaste uppgifter de kommande 70 åren är att fokusera på  vad alkohol, läkemedel, narkotika och tobak ger för skador på kroppen.

– Vi vill behålla folkhälsoperspektivet så att många kan enas runt frågorna. Vi ska fortsätta att arbeta med kunskap och information på vårt sätt. Vi går närmare inpå människorna med våra material. Nya utmaningar kommer ständigt. Nätdroger är ett nytt område som vi tycker är otäckt. Vi kommer också att fortsätta hitta vägar att samarbeta med andra.

Hon är mest stolt över att KSAN är en organisation som följer med sin tid.

– Vi har lyckats att ständigt vara aktuella, haft förmåga att se framåt och hitta nya angreppssätt, säger hon. Att få EU:s drogpreventionspris 2010 för Bella international och att bli ett av EU:s top ten stories 2012 är vi förstås också stolta över. Och inte minst att tre av fyra tjejer säger att de ändrat sitt sätt att dricka efter Bella.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer