Kampanj

Kampanjen: ”Vi är på rätt väg”

En första utvärdering visar att IOGT-NTO:s kampanj ”Fyll livet” är på rätt väg. Det menar Sofia Karlsson, kommunikationschef.

Under juli månad genomförde YouGov en enkätundersökning på IOGT-NTO:s uppdrag. Syftet var att kolla av hur allmänheten uppfattar kampanjen ”Fyll livet” som drog i gång under våren och som hittills till stora delar bestått av seriestrippar varje vecka i Aftonbladet.

– Jag tycker att undersökningen visar att kampanjen är på rätt väg, säger Sofia Karlsson, kommunikationschef på IOGT-NTO.

Av de drygt 1000 personer som tillfrågats är det 12 procent som säger sig ha sett seriestripparna från kampanjen innan de gjorde enkäten. Siffran är något högre bland yngre och män än bland äldre och kvinnor.

– Jag tycker att det är en bra siffra, särskilt med tanke på att mätningen är gjord i juli och att vår kampanj är förhållandevis liten. Hade vi kört en stor kampanj i TV4 hade jag nog inte varit lika nöjd. Men om vi kan visa sådana här siffror nu så finns stora möjligheter att visa riktigt bra resultat om ett år, säger Sofia Karlsson.

17 procent positiva

Undersökningen visar också att det är 17 procent tycker att kampanjen gör dem mer postitiva till IOGT-NTO. Samtidigt menar 10 procent att de snarare blir mer negativt inställda till organisationen.

– Det är lite svårtolkat men jag tänker att den siffran kommer att vara högre om ett år, att målgruppen ska bli mer positiv är ju själva meningen med kampanjen.

Sofia Karlsson är dock mer bekymrad över de som inte har någon åsikt alls om IOGT-NTO:

– Det är många känner till oss utan att ha en åsikt om oss. IOGT-NTO är en organisation som borde väcka mer känslor än vad vi gör idag. En progressiv rörelse som vill förändra världen måste väcka känslor, och i takt med att folk förstår vad vi står för kommer vi se både positiva och negativa reaktioner.

Funkar bättre för yngre

Bäst verkar seriestripparna träffa gruppen 18-29-åringar, vilket är något yngre än målgruppen för kampanjen som är 30-45-åringar. I den yngre gruppen är det fler som blir positivt inställda.

– Det där kan delvis bero på att seriefigurerna nu i början är inne i singelfasen men mycket krogliv, där finns nog en starkare identifikation bland 18-29-åringarna. Sedan tidigare är det ju planerat att de ska lämna krogmiljön, men nu arbetar vi mer med manus för att träffa målgruppen mer rätt.

Den som svarat på enkätundersökningen har också fått ange hur de uppfattar kampanjens huvudbudskap. Vanligast är ”Det kan lätt bli fel när man dricker för mycket alkohol” (51 procent) och ”Man bör fundera på hur man dricker” (26 procent). Längst ner ligger ”Alkohol kan vara i vägen för att leva ett fritt och rikt liv” (7 procent).

– Jag tycker att vi når hyfsat fram med budskapet. Men man måste komma ihåg att undersökningen bara mäter serien och inte de andra delarna i kampanjen, säger Sofia Karlsson.

”Växer med tiden”

En tydlig tendens i undersökningen är att de som sett seriestripparna tidigare är mer positiva till den än de som sett den för första gången i samband med att de svarat på undersökningen.

– Det är nog en serie som kräver mer än en stripp, den växer med tiden. Och vi människor tilltalas ju av olika saker, ju fler olika strippar man sett desto större är chansen att man hittar något man gillar.

Under hösten kommer kampanjen att synas på fler platser än på Aftonbladets seriesida och på webben. Bland annat handlar det om en kampanj med annonsering på stortavlor i 27 städer inleds den 30 september och håller på i en vecka.

– Det här gör vi för att vi vill att kampanjen ska synas på fler ställen än i Aftonbladet. Exakt hur den kommer att se ut är inte klart, vi är mitt uppe i processen, men de kommer inte att innehålla Vinballen och Ökenråttan.

Filmer och appar på gång

Kampanjen arbetar också med att ta fram filmer, som främst kommer att spridas via Facebook och kampanjsajten, och framåt senhösten kan vi också få komma att se en app till smarta telefoner.

– Appen blir troligen på temat ”vågar du en utekväll utan alkohol” eller en app med tips på hur man festar nyktert, berättar Sofia Karlsson. Vi får se vad vi kokar ihop tillsammans med byrån.

Mer från Accent