IOGT-NTO

”Jag tror att detta blir en av IOGT-NTO:s viktigaste kongresser”

Det våras för IOGT-NTO:s distriktsårsmöten i hela landet. Extra viktiga ett kongressår när stora framtidsfrågor ska avhandlas, konstaterar Ulrike Deppert, distriktsordförande i Stockholm.

IOGT-NTO-rörelsens kongress äger rum veckan efter midsommar och då fattas beslut om ifall IOGT-NTO ska banta antalet distrikt, från dagens 23 till betydligt färre. Förbundsstyrelsen föreslår sju distrikt, men flera medlemmar – framförallt i norra Sverige, vill ha åtta. Missnöjet grundar sig i att många anser att det norra distriktet skulle bli för stort, och enligt kritikerna innebära ett demokratiproblem.

Under vårens alla distriktsårsmöten ska det inte bara väljas representanter till distriktsstyrelser, utan också till en så kallad ”interimstyrelse”, inför kongressens beslut om färre distrikt.

– Jag kan inte säga mycket om den processen. Det är valberedningen som föreslår personer till interimstyrelsen och vårt nomineringsförfarande är i full gång, säger Ulrike Deppert, distriktsordförande i Stockholm som har årsmöte den 6:e april.

Hon säger att Stockholm inte berörs nämnvärt av om det blir sju eller åtta distrikt efter sammanslagningarna. Förslaget från förbundsstyrelsen är i nuläget att Stockholm går samman med Uppsala och Södermanland och bildar distrikt Öst.

– Då får vi fortfarande hanterliga avstånd, men jag förstår att de nordligaste distrikten får en utmaning. Utifrån det jag har fått höra, kan jag inte se att förbundsstyrelsen gör tillräckligt för att möta de behov som de fyra nordliga distrikten har.

Ulrike Deppert har träffat representanter från de distrikt som Stockholm eventuellt slås samman med vid flera tillfällen. De kommer att ha ytterligare ett möte; efter att alla disktriktsårsmöten är genomförda, men innan kongressen.

– Jag tror att detta blir en av de viktigaste kongresserna vi har, säger Ulrike Deppert.

– Därför måste vi utse ombud som är informerade och röstar i enlighet med vad som är distriktets mening, inte bara enligt sitt eget huvud. Vi måste ha så pass informerade ombud så att de kan föra bra diskussioner och inte röstar slentrianmässigt. Det är en utmaning, vilket jag märkte redan på kongressen i Karlstad för två år sedan.

Stockholms distrikt ska utse åtta ombud till kongressen. Att se till att alla är välinformerade ställer krav, särskilt när det handlar om en så svår fråga som distriktssammanslagningarna, konstaterar Ulrike Deppert. Själv är hon kluven i beslutet om färre distrikt. Hon anser också att förankringen har varit dålig inför distriktens ommöblering.

– Min största kritik är att det går så fort. Även om förbundet upplever att vi har en övergångsperiod på två år, så förstår jag inte varför allt måste vara på plats redan 1 januari 2020. Många medlemmar ser inte nyttan och det löser inte många problem vi står inför, som svikande medlemssiffror eller färre aktivt engagerade.

Förutom att utse informerade ombud till kongressen, har Stockholms distriktsårsmöte ytterligare en viktig punkt på dagordningen: EU-valet.

– Jag tror det är viktigt att passa på att informera våra medlemmar om hur det ser ut med alkoholpolitiken i Europa. Många är inte villiga att lägga tid på det, men jag hoppas att vi kan tända en gnista så att fler bryr sig, säger Ulrike Deppert.

Mer från Accent