Alkoholnormen

IOGT-NTO vill bryta alkoholnormen

IOGT-NTO har egentligen alltid jobbat med alkoholnormen, men nu sätter vi ord på det. Det säger Linda Engström, kommunikations- och påverkanschef på IOGT-NTO.

På kongressen i Lund 2015 antog IOGT-NTO en ny strategi där arbetet med alkoholnormen är ett av tre strategiområden. Linda Engström är chef för den avdelning som ska hålla i det praktiska arbetet på förbundsnivå.

Som exempel på aktiviteter för att bryta alkoholnormen nämner Linda Engström Vit jul och Almedalsdrinken.

– Båda pågick redan innan vi formulerade alkoholnormen i våra strategiska dokument, men ändå är det precis vad det handlar om. Sedan har vi till exempel nykter cruising i Orsa, klubb Sobeer och tusentals andra lokala exempel, säger hon.

Satsningen på Vit jul ökar också.

– Både Vit jul och Almedalsdrinken kommer även i fortsättningen att vara viktiga delar i alkoholnormsarbetet, säger hon.

En annan viktig del i arbetet är att visa på hur alkoholpolitik hänger ihop med alkoholnormen och hur industrin försöker påverka.

– Vi vill visa hur hela kedjan hänger ihop. Industrin vill att vi ska dricka mer. För att få oss att göra det använder de sig av olika marknadsföringsmetoder som påverkar alkoholkonsumtionen. Utifrån det behöver vi en stark och tydlig alkoholpolitik, säger hon.

Alkoholnormen kommer också att bli ett inslag i värvningen framöver.

– Det är ett bra sätt att starta en konversation och något som alla har en relation till, säger hon.

Hon påpekar också att det inte alltid handlar om att bryta en norm.

– Många av våra nya medlemmar som kommer från till exempel Somalia har ingen alkoholnorm. Då handlar det i stället om hur man ska hantera att de numera bor i ett land med en så stark alkoholnorm som vi har i Sverige. Många föräldrar med somalisk bakgrund är oroliga för hur deras barn ska klara att stå emot den svenska normen, säger hon.

Enligt Linda Engström ska arbetet mot alkoholnormen börja med att höja kunskapen i den egna organisationen.

– Alla i vår organisation vet inte vad alkoholnormen är. Därför har vi tagit fram ett studiematerial, Normalia, säger hon.

Industrin vill att vi ska dricka mer.

En annan del i att höja kunskapen är att se hur det ser ut hos IOGT-NTO.

– Vi måste börja med att titta på våra egna normer. Det går inte att prata om alkoholnormen, och hur den stänger ute dem som inte vill dricka, om vi sedan själva har exkluderande normer i organisationen. Vi måste titta på vad som belönas och vad som styr, säger hon.

Hon nämner några exempel på normer som kan behöva granskas:

– Det kan vara att man förutsätter att alla vill dricka alkoholfri öl eller alkoholfria drinkar, att alla vet hur föreningsverksamhet bedrivs, hur man ska vara som medlem, hur många generationer man måste ha varit nykter i för att räknas, eller normen att dricka kaffe, säger hon.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer