Nykterhet

IOGT-NTO samarbetar med Gapminder

Hans Rosling, grundare av Gapminder. Foto: Gapminder

Gapminder är ett system för att presentera statistik på helt nya sätt som har fått stor uppmärksamhet runt om i världen. Nyligen inledde IOGT-NTO ett samarbete med Gapminder – syftet är att göra också alkoholstatistik tillgänglig via tjänsten.

Tanken med samarbetet är att IOGT-NTO ska bidra med alkoholstatistik ur olika perspektiv, exempelvis andel nyktra, misshandel, våld och alkoholkonsumtion bland unga – och göra den mer tillgänglig och rolig än traditionell statistik.

– Det finns massor av variabler som kan platsa på sajten, säger IOGT-NTO:s samordnare Bo Högstedt. Han menar att Gapminder är ett bra verktyg vid föreläsningar om alkohol, eftersom det är mycket visuellt, översiktligt och enkelt att förstå. Det går att visa direkt från nätet och tanken är också att Gapminderstatistik så småningom ska komma upp på IOGT-NTOs hemsida.

– Ju mer statistik vi kan få med desto finare sökningar går att göra. I Sverige bör man kunna göra jämförelser mellan län och till och med mellan kommuner, beroende på vilken detaljrikedom vi kan få med, säger Bo Högstedt och berättar att IOGT-NTO får bidrag från Stiftelsen Ansvar för Framtiden för att kunna finansiera samarbetet med Gapminder. Till sin hjälp har man en forskare som ägnar sig åt att ta fram relevant alkoholstatistik, både internationellt och i Sverige.

Sajten startades av professor Hans Rosling, som ville hitta ett nytt sätt att popularisera hälsostatistik och göra den mer tillgänglig för gemene man. Fokus har hittills legat på tredje världen. Exempelvis åskådliggör Gapminder hur medellivslängden har påverkats av HIV i vissa afrikanska länder. Innan HIV var välfärden på väg uppåt, men efter virusets framfart sjönk medellivslängden och BNP kraftigt. Allt detta synliggörs på ett lekfullt och smart sätt på Gapminder.

För medlemmar som är intresserade av alkoholpolitik finns nu kurser i Gapminder i Sundsvall, Stockholm och Torslanda.  Kursen lär ut det här nya verktyget, som gör det lättare att presentera statistik.

Anmälan görs på www.iogt.se/utbildningar

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent