Nykterhet

IOGT-NTO laddar inför valet

Ett valår innebär inte bara att de politiska partierna mobiliserar – även IOGT-NTO vill vara med på banan. Målet är att få upp alkoholfrågorna på agendan, framför allt på lokalplanet.

– Egentligen är det väl så att det här arbetet görs bäst mellan valåren, men samtidigt innebär valet en större möjlighet att få tillgång till politikerna och diskutera våra frågor, säger Peter Moilanen, chef på IOGT-NTO:s verksamhetsenhet.

Vilka frågor är viktigast?

– Vi utgår från ett valmanifest som fastställts av förbundsstyrelsen. Där ställer vi flera olika krav kring saker som bättre tillsyn av krogarna, stöd till barn i beroendemiljöer och sänkt totalkonsumtion. Tanken är att man lokalt ska kunna välja vilka frågor som är viktigast just där.

Är det några nyheter jämfört med tidigare val?

– En ny sak är att vi inte bara tänker arrangera egna möten, vi uppmanar också våra medlemmar att delta på andra offentliga, politiska möten och ställa frågor om våra ämnen. Så nu kan även enskilda medlemmar beställa material och engagera sig inför valet.

Hur kommer arbetet att se ut i praktiken?

– Vi hoppas på minst 200 lokala arrangemang under Folknykterhetens vecka i mitten av maj. Veckorna efter semestern fram till valet kommer också att bli intensiva. Alla föreningar som vill jobba med det här kan beställa ett paket med material på hemsidan. Då får man allt från tryckta valmanifest och flygblad till knappar och mallar för pressmeddelanden.

Text och foto: Pierre Andersson

Mer från Accent