Fastigheter

IOGT-NTO-ägt fastighetsbolag gör storaffär i Borlänge

IOGT-NTO:s byggnadsförening Vi Förenade i Dalarna utökar sitt fastighetsinnehav rejält. Nyligen köpte man ytterligare 270 lägenheter och ett antal kommersiella lokaler i Borlänge.

Den nyktra byggnadsföreningen förvaltar genom förvärvet av Nord Fastigheter AB totalt omkring 52 000 kvadratmeter och är därmed ett av de största fastighetsbolagen i Falun och Borlänge.

– Den främsta anledningen till att vi köpte Nord Fastigheter AB är att vi långsiktigt vill trygga nykterhetsrörelsens behov av lokaler i Falun och Borlänge, säger Jan-Olov Karlsson Fält, vd för Vi Förenade.

Vi Förenade har funnits sedan slutet av 1800-talet och målsättningen har alltid varit att förvalta och  finansiera nyktra lokaler i regionen. Genom att äga och förvalta lägenheter, kontors- och butikslokaler kan nykterhetsrörelsen verka i sina lokaler utan att betala hyra, el och försäkringar.

Med det nya förvärvet av 270 lägenheter utgör nu de ideella lokalerna ungefär 5 procent av byggnadsföreningens totala bestånd – vilket är ganska lagom, enligt Jan-Olov Karlsson Fält.

– Vi förvaltar i dag bland annat Gamla Elverket i Falun, Kulturhuset Svanen och en mängd distriktslokaler, som alltså finansieras med hjälp av de andra 95 procenten.

Jan-Olov Karlsson Fält är synnerligen nöjd med att det blev så många lägenheter i det nya förvärvet. Man har länge letat efter ett sådant objekt.

– Lägenheter är bättre än affärslokaler. När en hyresgäst flyttar ut flyttar nästa genast in. Det ger ett tryggare kassaflöde. Att hitta en ny hyresgäst till en stor kontorslokal kan däremot ta tid, konstaterar han.

Det kan bli fråga om ytterligare expansion i framtiden. Men för närvarande måste soliditeten i byggnadsföreningen förbättras. Även om Vi Förenade har en god ekonomi, kostade nyförvärvet en hel del. Hur mycket vill Jan-Olov Karlsson Fält dock inte ange.

– Vi kommer dock att få ett stabilt kassaflöde, vilket även gör vår organisation stabilare. Nu kommer de anställda att kunna ta ut semester och vi kommer att utöka personalen. Nästa år kommer vi att vara sju.

Mer från Accent