Världskongress

IOGT-kongressen antog alkoholdeklaration

IOGT Internationals kongress uppmanar världens regeringar att ge alkoholpolitiken den prioritet den borde ha. Dessutom kräver kongressen en internationell ramkonvention för alkohol.

IOGT Internationals kongress i Sigtuna, som hölls i början av augusti, samlade 320 deltagare från 42 länder. Kongressens deltagare antog gemensamt en deklaration där de kräver en internationell konvention för alkohol, motsvarande den som finns för tobak. Dessutom uppmanar de världens regeringar att prioritera alkoholpolitiken.

I deklarationen skriver de:
”Vi noterar med oro bristen på framsteg när det gäller att förebygga och minska alkoholskadorna i världen.”

”Bristen på framsteg i politisk implementring och tillämpning av WHO:s globala alkoholstrategi från 2010 visar tydligt att det behövs en bindande internationell överenskommelse.”

Deklarationen påpekar att 13 av de 17 de mål för global hållbarhet, Agenda 2030 som världens ledare förbundit sig till, påverkas av alkohol.

– Nu vet medlemmarna vad vi siktar på: att få igenom dels en ramkonvention för alkohol och dels Agenda 2030, där alkoholpolitiska åtgärder ingår för att nå hållbara utvecklingsmål.

En annan fråga som diskuterades under kongressen var namnfrågan. Något byte av namn på organisationen blev det dock inte. IOGT International heter den även fortsättningsvis.

– Men kongressen gav nya styrelsen mandat att hitta ett nytt namn, säger Kristina Sperkova, omvald ordförande för IOGT International.

Togs det några andra viktiga beslut?

– Vi har antagit en helt ny strategisk plan. Förut hade vi en verksamhetsplan, så det blir ett nytt sätt att jobba. Det blir lättare för våra medlemmar att vara med under mandatperioden. Dessutom har vi antagit en tobakspolicy.

Varför var det viktigt med en tobakspolicy?

– För att vi rör oss i områden där icke-smittsamma sjukdomar diskuteras. Då är det bra för oss att ha kongressens mandat för att till exempel skriva under upprop mot tobaksindustrin eller säga att vi vill att länderna implementerar tobakskonventionen. Med tanke på att tobaksindustrin och alkoholindustrin jobbar tätt ihop och använder liknande taktik är det bra att uttala sig starkare om tobaksindustrin, men också stötta politiska åtgärder som minskar tobaksbruk. Nu kan vi göra det.

Mer från Accent