Nykterhet

Intensivare samarbete mellan IOGT-NTO och SalusAnsvar

SalusAnsvar säljer försäkringar till IOGT-NTO:s medlemmar. Som tack för hjälpen ger de över 300 000 kronor till projekt Minska alkovåldet. Foto: Pierre Andersson

IOGT-NTO inleder ett allt närmare samarbete med försäkringsbolaget SalusAnsvar. Precis som tidigare erbjuds medlemmarna billigare försäkringar hos bolaget, men en nyhet är att SalusAnsvar nu också ger stöd till projektet Minska Alkovåldet.

– Alla parter tjänar på det här, säger Eva Blomqvist, chef för IOGT-NTO:s organisationsenhet.

Under året kommer samarbetet att leda till ett direkt stöd till Minska Alkovåldet med 300 000 kronor plus ytterligare en summa som baseras på hur många nya sakförsäkringar som SalusAnsvar säljer till IOGT-NTO:s medlemmar.

– Det är jättepositivt att de stöder ett konkret projekt på det här sättet, säger Eva Blomqvist. Det har också visat sig att det är ett bra försäljningsargument när de bearbetar våra medlemmar, många gillar att en del av pengarna går till detta.

Ambassadörer för SalusAnsvar
Ytterligare en nyhet är att SalusAnsvar nu söker ambassadörer bland medlemmarna. Tanken är att de ska informera om samarbetet i samband med olika IOGT-NTO-aktiviteter.

– Det är ett ideellt uppdrag och de ska inte sälja försäkringar, men de distrikt som har ambassadörer kommer att få en viss ersättning för detta.

En av motprestationerna från IOGT-NTO:s sida är att göra medlemsregistret tillgängligt så att SalusAnsvar kan ringa upp medlemmarna och erbjuda försäkringar, dock maximalt en gång om året.

Samverkan med företag
I IOGT-NTO:s verksamhetsplan är ett av målen att samverkan med företag ska utvecklas ytterligare. Målet är att den typen av samarbeten ska ge intäkter som kompletterar Miljonlotteriet i framtiden.

– Eftersom vi vill utveckla den här typen av samarbeten är SalusAnsvar en väldigt bra part att börja med. Vi har en gammal relation med dem och kan dra väldigt värdefulla erfarenheter inför framtiden.

IOGT-NTO var en av bildarna av försäkringsbolaget Ansvar. Efter hand har Ansvar gått samman med Salus och ägandet förändrats. Idag är SalusAnsvar ett helägt dotterbolag till DnBNor.

Pierre Andersson

Mer från Accent