IOGT-NTO

Inspirationsdag för kvinnliga ledare

Workshops, föreläsningar och samtal står på agendan när NBV och IOGT-NTO Östergötland bjuder in kvinnor i nybildade föreningar till inspirationsdag.

Målgruppen är kvinnor i det tiotal nya IOGT-NTO-föreningar som bildats i distriktet de senaste två åren, majoriteten av dem är somaliska föreningar. Enligt utvecklingskonsulenten Ulrika Jansson är det första gången ett sådant här grepp prövas. I Linköping på söndag är det dags.

– Vi vill stötta och stärka den här gruppen och ge dem inspiration att utvecklas vidare. Det är inte så vanligt att kvinnorna tar plats, även om det finns lysande undantag som vi gärna lyfter fram, säger Ulrika Jansson.

Tanken med dagen är att erbjuda en möjlighet för kvinnorna att lära känna varandra, bilda nätverk och utbyta erfarenheter och idéer.

Vid sidan av workshops och nätverkande blir det föreläsningar: Lul Musa, som tillsammans med andra kvinnor bildat och driver föreningen IOGT-NTO Somali Women Forum i Eskilstuna, kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Barbara Wennerstrand, NBV, och Maj-Lis Lööw, invandrarminister 1989–1991 och ordförande för IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut, kommer också att föreläsa.

– Att göra ett sådant här evenemang dit bara kvinnor bjuds in är lite kontroversiellt, men det har mottagits väl av både kvinnor och män, vilket är positivt, säger Ulrika Jansson.

Barbara Wennerstrand berättar att inspirationsdagen kommer att följas upp. Hon säger att många av de nybildade föreningarna vill vara öppna för alla kvinnor, inte bara somaliska.

– Under dagen är tanken att vi ska fånga upp behoven i föreningarna för att se vilket stöd de vill ha för att komma vidare. Sedan kommer vi att besöka deras verksamheter och återkoppla, säger hon.

Mer från Accent