Lotterier

Ideella organisationer kräver säkrad spelfinansiering

Stora förändringar av svensk spelpolitik är på gång. Nu kräver 24 ideella organisationer – bland andra IOGT-NTO – i ett öppet brev till civilministern och finansministern att självfinansieringen via spel och lotterier säkras.

Svensk spelpolitik håller på att förändras. Istället för ett spelmonopol – där bara staten och ideella organisationer kan arrangera spel – vill regeringen utreda ett licenssystem, liknande det i Danmark.

Bakgrunden är att en allt större andel av svenskarnas spelande sker via utländska spelbolag. Dessutom har EU-kommissionen vid flera tillfällen ifrågasatt om den nuvarande lagstiftningen är förenlig med EU-rätten.

Vad ett licenssystem skulle innebära för alla de ideella organisationer som idag förlitar sig på spel och lotterier som främsta inkomstkälla är för tidigt att säga. Klart är att den särbehandling som finns i dagens system troligen försvinner.

De 24 organisationer som nu skriver ett öppet brev till civilminister Ardalan Shekarabi och finansminister Magdalena Andersson välkomnar en översyn av villkoren på spelmarknaden i den kommande utredningen men vill att man redan i utredningsdirektiven tar hänsyn till den ideella sektorns möjligheter till oberoende finansiering.

– I Norge gjorde Lotteriinspektionen där en analys om vad som skulle hända om de inför ett liknande system som det man har i Danmark. De kom fram till att 720 miljoner kronor skulle försvinna från den ideella sektorn. Vi vill att en liknande analys ska göras här i Sverige, säger Simon Holmesson, politisk sekreterare på IOGT-NTO:s kommunikations- och påverkansavdelning.

IOGT-NTO var initiativtagare till det öppna brevet, som också är underskrivet av bland andra Cancerfonden, Barncancerfonden, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Världsnaturfonden.

– Det är bra att många är med och visar att det här är viktigt. Om vi inte påtalar det här nu finns risk att utredningen missar det här viktiga perspektivet helt. Hittills har vi inte fått några klara besked från Ardalan Shekarabi alls om detta, säger Simon Holmesson.

Läs hela brevet här.

Mer från Accent