Nykterhet

Hyresgästföreningen avstår från alkohol

Hyresgästföreningen har bestämt sig; det blir inte någon servering av alkohol i samband med aktivteter som föreningen ordnar i framtiden.

Beslutet fattades på föreningens stämma. Flera regionkontor och förbundsstyrelsen har gått före och slutat erbjuda alkohol i samband med representation och andra aktiviteter. Vilket också lett fram till att hela organisationen nu valt bort alkohol.

Ett av motiven till att Hyresgästföreningen inte vill servera alkohol är att deras pengar till stor del kommer från medlemsavgifter och att medlemmarnas pengar inte borde gå till öl och vin.

Joanna Wågström

Mer från Accent