Nykterhet

Högre krav på ideella än på aktiebolag

I höstas beslutade regeringen att ideella organisationer och föreningar inom den sociala sektorn som tar emot statsbidrag måste anlita auktoriserad revisor vid en omsättning som överstiger 200 000 kronor. Ungefär samtidigt bestämde man att aktiebolag slipper krav på revisor vid en omsättning under tre miljoner kronor.

En revisor kostar minst 1500 kronor per timme, något som innebär stora kostnader för ideella organisationer.

– Det här slår såklart hårt mot föreningar och ideella organisationer. Visst är det rimligt att verksamheten granskas, men det borde räcka med en förtroendevald revisor när det handlar om så små summor som 200 000 kronor, säger IOGT-NTO:s generalsekreterare Peter Moilanen och tillägger att det känns konstigt att skillnaderna mellan kraven på ett aktiebolag och en ideell organisation är så stora.

– Regeringen säger att man vill värna den ideella sektorn, men detta blir ju bakvänt. Organisationen får bidrag, men tvingas avstå en stor del av pengarna till en auktoriserad revisor. En enkel granskning kan kosta 15 000 kronor.

Marie Eriksson, handläggare på Utbildningsdepartementet som har varit med och handlagt förordningen om statsbidrag till ideella organisationer, håller med om att 200 000 kronor i omsättning är väl lågt satt.

– Ideella organisationer har ofta en ansträngd ekonomi. För dem blir det svårt att avvara de tusenlappar som en auktoriserad revisor kostar. Jag skulle gärna se särskilda revisorer som till ett rimligt pris granskar den ideella sektorn eller att man hittar andra, mer flexibla lösningar som underlättar för den ideella sektorn.

En lättnad kring revisorskravet kan komma till stånd under våren. Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att se över bidragsförordningen, och man kommer då att lämna förslag på eventuella förändringar.

– Jag förstår upprördheten över att enskilda firmor slipper revisorskrav om de inte omsätter väldigt stora summor. Samtidigt är det ju så att aktiebolag inte får statsbidrag. Det är ju kring bidragen som kraven ställs. Aktiebolag har däremot momskrav på sig, vilket inte ideella organisationer har. Så det går inte riktigt att jämföra, menar Marie Eriksson.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent