IOGT-NTO

Hillevi Wahl föreläser på Socialt forum

Ett av temana på årets Socialt forum 22–24 april är medberoende. En heldagskurs arrangeras i ämnet. Med anledning av det har författaren, journalisten och krönikören Hillevi Wahl bjudits in.

Vad ska du göra på Socialt forum?

– Jag ska föreläsa och prata om mina egna erfarenheter kring medberoende och min plan är att det ska vara ett allmänmänskligt samtal, med inslag av fakta och forskning. En miljon svenskar lever med någon form av beroendeproblematik och kring var och en finns 4–5 anhöriga. Det blir väldigt många som är medberoende. Föreläsningen är någon timme och sedan vill jag gärna ha en diskussion eller frågor.

Vad ska du fokusera på?

– Fokus kommer att ligga på igenkänning och identifikation. Alla ska kunna känna igen sig i det jag berättar. De flesta vet ju vad jag ska prata om och vem jag är, så min förhoppning är att jag ska kunna tillföra nya perspektiv och kanske ge några en aha-upplevelse, att man upptäcker mönster och beteenden man inte var medveten om. Det är ju först då man kan göra något. Det är tyvärr så mycket skam kring medberoende. Ändå lever många med det.

Känner du själv skam?

– Ja, det gör jag ofta. Men numera försöker jag vara snäll mot mig själv och tar inte åt mig av känslan. Det är ju ett faktum att man kan skriva böcker och hålla föreläsningar om hur man ska göra. Och ändå lever man inte som man lär. Varför gör vi inte så som vi vet att vi borde göra? Det tycker jag är intressant.

Vad hoppas du att deltagarna ska få med sig av din föresläsning?

– Jag hoppas att de ska lära sig något nytt, få nya insikter, men också känna sig glada och upplyfta. Jag vill att de ska känna att ”det här kan jag göra”. Jag belyser problemet ur mitt perspektiv och jag tänker att min historia kan hjälpa andra att förstå och komma vidare. Det är bra att hjälpa andra. Men man måste också kunna be om hjälp själv. Den växelverkan är vad som ger mening och skapar tillit och kärlek mellan människor.

Varför har du valt att föreläsa på Socialt forum?

– Jag tycker att IOGT-NTO är en otroligt bra organisation som jag gärna ställer upp för. Det finns en öppenhet för nya intryck och organisationen har både självdistans och humor. Jag hoppas kunna vara med på en middag innan föreläsningen för att lära känna de personer som är på plats. Vilka är där och vilka förväntningar har de? Jag lär mig även av andra. Det är det som är det vackra med medberoende. Man jobbar med detta hela livet.

Mer från Accent