Alkohol

”Inte alkohol som ska ge äldre guldkant”

Äldre dricker allt mer alkohol. De risker som det medför känner få till. Organisationen Hela människan satsar nu på att utbilda ambassadörer som ska sprida kunskapen.

Medan yngre och medelålders dricker allt mindre alkohol går utvecklingen åt motsatt håll för de äldre. Därför har Hela människan valt att satsa på att sprida kunskap och påverka attityder om äldre och alkohol.

– Det kanske inte är alkohol som ska ge guldkant på tillvaron, säger Annika Andréasson, projektledare för äldre och alkohol på Hela människan.

Hon har en bakgrund inom sjukvården och har sett riskerna med alkohol.

– Jag har sett hur risken ökar för fallolyckor och de problem som kan uppstå när man kombinerar alkohol med läkemedel. Sedan har jag märkt att alkohol ofta används som tröst när de äldre känner sig ensamma eller deprimerade. Jag tycker att vi borde kunna möta de problemen med medmänsklighet i stället, säger hon.

Hon anser att problemet är att det saknas riktlinjer för alkohol inom äldrevården.

– Det krävs att beslutsfattare tar tag i problemet. Ledningen måste ge hemtjänstpersonal och andra i vården mandat att jobba med frågan. Som det är nu får de höra att de inte är deras sak att lägga sig i om de äldre dricker, säger hon.

Hela människan började sitt arbete med en intervjustudie bland hemtjänstens personal i en kommun och en stadsdel i Stockholm.

– Den visade att hemtjänstpersonalen inte vet vad de ska göra, och inte vart de ska vända sig, om de upptäcker att någon dricker för mycket, säger Frank Åkerman, generalsekreterare på Hela människan.

Anhörigas reaktioner är skiftande.

– Vissa försvarar sina föräldrars konsumtion och tycker att hemtjänsten ska låta föräldern dricka i fred. Andra blir förtvivlade över att alkoholen påverkar hälsan och ekonomin och bidrar till att föräldern förlorar sitt nätverk och blir mer ensam, säger han.

Hela människan erbjöd en gratis utbildningsdag för 100 personer inom hemtjänsten.

– Både hemtjänstpersonal och deras chefer deltog på kursen. Det var väldigt uppskattat, men när vi ville gå vidare upptäckte vi att det inte finns några pengar för fortbildning av hemtjänstpersonal. De får aldrig gå på kurs. Några sa till och med att det skulle vara roligt att få gå någonstans där man får ett block och en penna. Vi som har lådorna fulla med konferensblock och pennor har kanske svårt att förstå det, men de har aldrig fått delta på något evenemang där man får sådant, säger han.

Nu söker Hela människan ambassadörer som ska sprida kunskapen.

– Tillsammans med Riddargatan 1 håller vi på att utveckla ett koncept med filmer och powerpoint-material och ska nu utbilda tio ambassadörer som ska åka runt till pensionärsföreningar och andra för att sprida informationen. Det är ett ideellt uppdrag. Vi söker människor som brinner för frågan. Det är inte meningen att någon ska tjäna pengar på det här, säger han.

Hela Människans riksenhet har elva kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största. Filmerna finns att se på Hela människans webbplats.

Mer från Accent