Kongress 2015

Här är förslaget till ny förbundsstyrelse

För ett par veckor sedan avslöjade IOGT-NTO:s valberedning vem de tänker föreslå som ny förbundsordförande. Nu är även resten av förslaget klart.

Som Accent tidigare har berättat kommer IOGT-NTO:s valberedning att föreslå Johnny Mostacero som ny förbundsordförande efter Anna Carlstedt. Andrine Winther, i dag vice förbundsordförande, föreslås för omval.

Av de tretton som föreslås till styrelsen är sju nya och fem personer föreslås för omval.

”Vi tror att detta är ett gäng som tillsammans kommer att kunna lyfta IOGT-NTO ytterligare en nivå. Alla föreslagna har en gedigen rörelseerfarenhet med uppdrag inom IOGT-NTO på olika nivåer men även från övriga förbund; UNF, Junis och NSF. Vi har fått till en bra blandning i kön och åldrar samt kompetens inom alkoholpolitiken, vårt sociala arbete samt det viktiga arbetet med att stödja verksamheten ute på fältet”, skriver valberedningen i en kommentar.

De som föreslås för omval är förutom Andrine Winther förbundskassör Ulf Persson, studieledaren Jan Linde och ledamoten Hugo Hermansson. Carl-Åke Andersson, i dag sekreterare i styrelsen, föreslås bli ledamot.

Som ny sekreterare föreslås Josefine Larsson. Hon har sin bakgrund inom NSF och Scouterna, där hon för inte så länge sedan var förbundsordförande. Lina Boberg har en bakgrund som kassör i UNF:s förbundsstyrelse.

Eva Blomqvist var fram till i höstas anställd på IOGT-NTO:s kansli, men hon har också en bakgrund som förtroendevald, bland annat som förbundsordförande för IOGT-NTO:s Juniorförbund. Lina Staav har också hon en bakgrund som anställd – hon arbetar just nu med sociala frågor på kansliet men har sagt upp sig för att börja på annat jobb inom kort.

Oskar Jalkevik avgick nyligen som distriktsordförande i Stockholm, men kommer från början från Dalarna. Från samma län kommer Lena Borgs, som har en mångårig erfarenhet av uppdrag på alla nivåer inom IOGT-NTO-rörelsen.

Erik Winnfors Wannberg är journalist och driver eget företag i Örebro. Han sitter i dag som ledamot i styrelsen för Accent.

Valberedningens ordförande Joakim Löfbom är nöjd med förslaget.

– Vi har tittat mycket på kompetenser och vad vi sett har saknats i den tidigare styrelsen. Det gäller exempelvis på ekonomisidan och det sociala arbetet, det är flera som har nämnt det när vi pratat med folk och gjort enkäter. Och där tycker jag att vi har lyckats bra. Och allmänt är det här gedigna personer med en stark rörelsebakgrund som kommer att göra ett bra jobb.

Inför årets kongress har valberedningen gått ut med ett bredare nomineringsförfarande än tidigare, något som också resulterat i fler förslag.

– Det har fungerat bra och vi har fått in många bra förslag. Tyvärr kom bara en enda nominering för någon som bor norr om Dalälven och det tycker jag är lite tråkigt, jag hade gärna sett en bättre geografisk spridning i styrelsen.

Tre av de tretton som nu föreslås till förbundsstyrelsen kommer mer eller mindre direkt från arbete som tjänstemän på IOGT-NTO:s kansli: Johnny Mostacero är i dag utvecklingskonsulent, Eva Blomqvist var fram till i höstas biträdande generalsekreterare med ansvar för bland annat medlemsvärvning och Lina Staav jobbar med kamratstöd och andra sociala frågor.

– Det är lite speciellt att det blir så förstås, säger Joakim Löfbom. Lina Staav blev intressant med hennes bakgrund och kompetens inom det sociala området när hon sade upp sig från IOGT-NTO. Och nu när det bara blir fem kvar från den gamla styrelsen, jag vet inte när det var så stor omsättning tidigare, är det bra med kontinuitet. Eva Blomqvist har stor erfarenhet från förbundsnivån och kan alla frågor. Dessutom är hon intresserad av fastighetsfrågor – något vi ser behövs i förbundsstyrelsen.

Valberedningens förslag i sin helhet:

Ordförande: Johnny Mostacero (nyval)
Vice ordförande: Andrine Winter (omval)
Kassör: Ulf Persson (omval)
Sekreterare: Josefine Larsson (nyval)
Studieledare: Jan Linde (omval)
Ledamöter: Carl-Åke Andersson (omval)
Eva Blomqvist (nyval)
Lina Boberg (nyval)
Lena Borgs (nyval)
Hugo Hermansson (omval)
Oskar Jalkevik (nyval)
Lina Staav (nyval)
Erik Winnfors Wannberg (nyval)

Mer från Accent