Ny på jobbet

Han är ny chef för IOGT-NTO:s internationella avdelning

Alkoholfrågan är viktig att få upp på dagordningen, och det internationella arbetet måste ha stor transparens. Det tycker Jens Rosbäck, ny chef för IOGT-NTO:s internationella avdelning.

Hallå där Jens Rosbäck. Du har precis börjat som ny chef för IOGT-NTO:s internationella avdelning. Vad ser du mest fram emot?
– Oj … Att få arbeta med någonting som är väldigt viktigt, och som knyter an till något jag jobbat mycket med förut – mänskliga rättigheter. Alkohol begränsar effekten av många biståndsinsatser, det kan handla om att intäkter som genereras genom olika projekt i stället spenderas på alkohol och andra droger. Eftersom det många gånger är ett mansideal att dricka alkohol, så det är ju en jämställdhetsfråga också.

Vad tror du kommer hända framöver i det internationella arbetet?
– Det är ganska tidigt för mig att säga åt vilket håll vi ska gå, det här är typ min tredje dag … Men jag kan se att det vore bra att jobba starkare och mer koncentrerat med påverkan kring alkoholpolicys. Vi behöver bygga nätverk i våra biståndsländer. En annan viktig fråga är att säkra finansieringen och tänka långsiktigt.

Vad har du gjort innan?
– Jag kommer från nästan fyra år på Svenska Afghanistankommittén där jag jobbade som landchef på Sverigekontoret. Där var jag ansvarig för kontraktshanteringen och att kolla att organisationen uppfyllde de krav som finansiärerna ställde på oss. Innan det jobbade jag nio år i sydostasien med mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor.

Finns det är något du tycker är särskilt viktigt inom biståndsarbete?
– Transparens. Inom bistånd handlar det om att vara öppen med utmaningar och svårigheter, och att kunna diskutera dem, för ibland uppnår vi inte målen. Allt vi gör är en läroprocess. Det är lätt att glömma det, att biståndsarbete är något man gör för första gången hela tiden. Man kan dra lärdomar, men nästa projekt är alltid lite annorlunda än första gången.

Vad tror du är den största utmaningen för IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete?
– Den stora utmaningen är att få alkohol accepterat som ett utvecklingsproblem, eller ett ”utvecklingshinder”, som vi säger på biståndsspråket. De som finansierar bistånd och skapar policys måste plocka in alkoholfrågan i styrdokument, lagar och policydokument, så att det synliggörs att alkohol är ett hinder mot en bra mänsklig utveckling. Det är ju dokumenten och lagstiftning som styr vad man lägger pengar på i olika länder och även i bistånd. Så om alkohol står inskrivet där kan man alltid hänvisa till det: ”Ni har skrivit in att alkohol är ett problem, varför gör ni inget åt det?”.

Vad ska du göra på jobbet de kommande veckorna?
– Nu ska jag lära känna medlemmarna, teamet och kollegorna, och försöka sätta mig in mer i detalj i hur vi gör saker – helt enkelt lära mig hur IOGT-NTO gör. Jag har ingen bakgrund inom rörelsen, men har jobbat inom civilsamhället i många år och tycker det är jättespännande med IOGT-NTO:s folkrörelsebakgrund.

Mer från Accent