NBV

Hallå där Vidar Aronsson!

Vidar Aronsson valdes i helgen till ny ordförande i Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV. En ny medlemsorganisation valdes också in.

Grattis till ordförandeskapet!

– Tack!

För dem som inte känner dig: Vem är du?

– Jag är en envis, kreativ och glad smålänning som lever i exil i Stockholm. Jag flyttade hit för att gå på Handelshögskolan, men hoppade av efter ett år för att bli ordförande i Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF). Det var jag mellan 2009 och 2013. Sedan har jag blivit kvar på den vägen.

Vad har du gjort då?

– Jag har jobbat på SSU och Socialdemokraterna innan jag kom till KF, där jag jobbar med strategi och kommunikation. Fast inte så länge till. Den 1 mars byter jag jobb och ska börja som ledningsstrateg åt socialdemokraternas partisekreterare Lena Baastad.

Har du fler förtroendeuppdrag än ordförande i NBV?

– Jag sitter i Tollare folkhögskolas styrelse och jag är inte ny i NBV:s styrelse. Jag har suttit där i sex år, så jag är gammal i gamet.

NBV har ju vuxit de senaste åren. Vad är nyckeln till framgången?

– Det får nog tillskrivas förre ordföranden Jonatan Hjort och Åke Marcusson, förbundsrektor, plus alla andra medarbetare i NBV. Förbundet har gjort en stor insats och samlat sig i förändringsarbetet, men ledningen har vågat fatta de nödvändiga besluten.

Omorganisationen har ju inte varit okontroversiell, men du tycker att den varit bra?

– Det har gått 32 månader sedan strukturomvandlingen påbörjades. Det kanske är för tidigt att dra några slutsatser, men alla utvärderingar hittills visar positivt resultat. Så det var rätt beslut.

Vad kan du tillföra NBV?

– Ny energi för att orka fortsätta utvecklingsarbetet och ta nästa steg. Det är lätt hänt att man slår sig till ro efter en stor omvandling, men jag hoppas kunna hålla organisationen spänstig, hungrig och snabbfotad.

Vid huvudmannamötet i helgen fick NBV också en ny medlemsorganisation. Vad betyder det?

– Ja, det var roligt att välkomna Bosnien Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund (Bemuf). De har varit samarbetsorganisation tidigare, men det är roligt att de blir medlemsorganisation.

Flera av NBV:s nyare medlemsorganisationer har bakgrund i Bosnien Hecegovina. Påverkar det verksamheten?

– Alla nya har ju samarbetat med NBV länge, så det är positivt att de kommer in och också sätter sin prägel på vilka som är med och bestämmer. Det speglar ett nytt NBV och ett nytt Sverige.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

var fnames = new Array();var ftypes = new Array();fnames[0]=’EMAIL’;ftypes[0]=’email’;
try {
var jqueryLoaded=jQuery;
jqueryLoaded=true;
} catch(err) {
var jqueryLoaded=false;
}
var head= document.getElementsByTagName(’head’)[0];
if (!jqueryLoaded) {
var script = document.createElement(’script’);
script.type = ’text/javascript’;
script.src = ’http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js’;
head.appendChild(script);
if (script.readyState && script.onload!==null){
script.onreadystatechange= function () {
if (this.readyState == ’complete’) mce_preload_check();
}
}
}
var script = document.createElement(’script’);
script.type = ’text/javascript’;
script.src = ’https://accentmagasin.se/wp-content/themes/murtaugh-HTML5-Reset-Wordpress/_/js/jquery.form-n-validate.js’;
head.appendChild(script);
var err_style = ”;
try{
err_style = ”;
} catch(e){
err_style = ”;
}
var head= document.getElementsByTagName(’head’)[0];
var style= document.createElement(’style’);
style.type= ’text/css’;
if (style.styleSheet) {
style.styleSheet.cssText = ’.mce_inline_error {’ + err_style + ’}’;
} else {
style.appendChild(document.createTextNode(’.mce_inline_error {’ + err_style + ’}’));
}
head.appendChild(style);
setTimeout(’mce_preload_check();’, 250);

var mce_preload_checks = 0;
function mce_preload_check(){
if (mce_preload_checks>40) return;
mce_preload_checks++;
try {
var jqueryLoaded=jQuery;
} catch(err) {
setTimeout(’mce_preload_check();’, 250);
return;
}
try {
var validatorLoaded=jQuery(”#fake-form”).validate({});
} catch(err) {
setTimeout(’mce_preload_check();’, 250);
return;
}
mce_init_form();
}
function mce_init_form(){
jQuery(document).ready( function($) {
var options = { errorClass: ’mce_inline_error’, errorElement: ’div’, onkeyup: function(){}, onfocusout:function(){}, onblur:function(){} };
var mce_validator = $(”#mc-embedded-subscribe-form”).validate(options);
$(”#mc-embedded-subscribe-form”).unbind(’submit’);//remove the validator so we can get into beforeSubmit on the ajaxform, which then calls the validator
options = { url: ’http://accentmagasin.us1.list-manage1.com/subscribe/post-json?u=8f5622129212d3310c5746f2d&id=6271234518&c=?’, type: ’GET’, dataType: ’json’, contentType: ”application/json; charset=utf-8″,
beforeSubmit: function(){
$(’#mce_tmp_error_msg’).remove();
$(’.datefield’,’#mc_embed_signup’).each(
function(){
var txt = ’filled’;
var fields = new Array();
var i = 0;
$(’:text’, this).each(
function(){
fields[i] = this;
i++;
});
$(’:hidden’, this).each(
function(){
if (fields.length == 2) fields[2] = {’value’:1970};//trick birthdays into having years
if ( fields[0].value==’MM’ && fields[1].value==’DD’ && fields[2].value==’YYYY’ ){
this.value = ”;
} else if ( fields[0].value==” && fields[1].value==” && fields[2].value==” ){
this.value = ”;
} else {
this.value = fields[0].value+’/’+fields[1].value+’/’+fields[2].value;
}
});
});
return mce_validator.form();
},
success: mce_success_cb
};
$(’#mc-embedded-subscribe-form’).ajaxForm(options);

});
}
function mce_success_cb(resp){
$(’#mce-success-response’).hide();
$(’#mce-error-response’).hide();
if (resp.result==”success”){
$(’#mce-’+resp.result+’-response’).show();
$(’#mce-’+resp.result+’-response’).html(resp.msg);
$(’#mc-embedded-subscribe-form’).each(function(){
this.reset();
});
} else {
var index = -1;
var msg;
try {
var parts = resp.msg.split(’ – ’,2);
if (parts[1]==undefined){
msg = resp.msg;
} else {
i = parseInt(parts[0]);
if (i.toString() == parts[0]){
index = parts[0];
msg = parts[1];
} else {
index = -1;
msg = resp.msg;
}
}
} catch(e){
index = -1;
msg = resp.msg;
}
try{
if (index== -1){
$(’#mce-’+resp.result+’-response’).show();
$(’#mce-’+resp.result+’-response’).html(msg);
} else {
err_id = ’mce_tmp_error_msg’;
html = ’

’+msg+’

’;

var input_id = ’#mc_embed_signup’;
var f = $(input_id);
if (ftypes[index]==’address’){
input_id = ’#mce-’+fnames[index]+’-addr1′;
f = $(input_id).parent().parent().get(0);
} else if (ftypes[index]==’date’){
input_id = ’#mce-’+fnames[index]+’-month’;
f = $(input_id).parent().parent().get(0);
} else {
input_id = ’#mce-’+fnames[index];
f = $().parent(input_id).get(0);
}
if (f){
$(f).append(html);
$(input_id).focus();
} else {
$(’#mce-’+resp.result+’-response’).show();
$(’#mce-’+resp.result+’-response’).html(msg);
}
}
} catch(e){
$(’#mce-’+resp.result+’-response’).show();
$(’#mce-’+resp.result+’-response’).html(msg);
}
}
}

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer