Nykterhet

Hallå där Eva Blomqvist …

... som erbjuder föreningar med egen lokal att ansöka om att vara med och utforma framtiden.

Varför gör ni det här?
− Vi gick ut med en enkät till alla föreningar med egen lokal och frågade hur de ser på framtiden för den. Det visade sig att många av våra föreningar inte tycker att deras lokaler är anpassade till modern föreningsverksamhet. Det gav oss idén att börja jobba med 6 – 8 pilotorter under hösten för att få fram exempel som kan tjäna som inspiration.

Hur ska ni gå till väga?
− Jobbet måste göras lokalt, men vi bidrar med en processledare, Olle Häggström från Våra Gårdar. Vi kommer att jobba på tre spår: Att anpassa lokalen till modern verksamhet, att få fler medlemmar engagerade i lokalerna och att profilera lokalerna bättre.

Hur anpassar man lokalen till modern verksamhet?
− Det kan vara något så enkelt som att se över möbleringen, men det kan också vara digitalisering av lokalen vilket är en förutsättning för de föreningar som har bioverksamhet, men som även kan användas till utbildningar, möten och till exempel Bingo.

Vad förväntar du dig av den här satsningen?
− Jag förväntar mig två saker; att fler människor ska bli engagerade i våra lokaler, och helst andra än de som redan sitter i föreningsstyrelserna, samt att vi får några lokaler som går före och visa hur framtiden kan se ut.

Mer från Accent