Nykterhet

Hallå där Erik Wagner – ny som ansvarig för strategisk utveckling på IOGT-NTO

I mars 2012 börjar Erik Wagner som ansvarig för strategisk utveckling på nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Han kommer då att ansvara för organisationens engagemang i frågor som villkor för organisering, civilsamhällespolitik och omvärldsbevakning. Erik har tidigare bland annat startat förlaget Idealistas och har arbetat för tankesmedjan Sektor3.

Hur känns det?

– Jag brinner ju för nykterhetsrörelsen, så det känns som en stor och spännande utmaning som jag ser fram emot enormt. Rörelsen har gett mig så mycket under åren, nu känns det roligt att kunna ge något tillbaka. Jag har ett brett kontaktnät inom den ideella sektorn och har erfarenhet från olika arenor, som Sektor3, Överenskommelsekansliet och Rädda barnens ungdomsförbund. Jag har också startat upp Idealistas förlag som ger ut för strategiska ledare inom idéburna organisationer. Jag tror att jag kan bidra med många nya perspektiv och idéer. Jag ska försöka fylla ut Per-Åke Lundins skor så gott jag kan. Men det blir nog svårt!

Vilka utmaningar har du att jobba med?

– En utmaning är att försöka förena det nya och det gamla i nykterhetsrörelsen. Nyckeln är att stå stadigt förankrad i vår mångåriga tradition, men också vara öppen för nytänk. Jag tror också att vi har mycket att bidra med inom den ideella sektorn med vår långa erfarenhet. Vi har kunskapen och samhällsengagemanget och kan lära andra. Men vi kan också ta lärdom av andra organisationer. Det tycker det är viktigt att vi tar hand om de engagerade medlemmar vi har. Jag skulle vilja se en uppgradering av medlemskapet där vi tillvaratar de resurser som finns inom rörelsen. Att bara ragga nya medlemmar räcker inte.

Hur tror du att framtidens folkrörelse kommer att se ut?

– Människor kommer alltid att vilja gå samman och engagera sig, så jag är övertygad om att folkrörelserna kommer att finnas kvar. Men vi kan bli bättre på att ge dem stöd i det arbetet. Ett sätt att stödja är att utvecklas kring sociala medier. Jag tror också på en utveckling där organisationerna är till för medlemmarna och inte tvärtom.

Maria Zaitzewsky Rundgren

 

Mer från Accent