Medlemmen

”Genom IOGT får vi chans att arbeta med Thailands unga”

Thailändska Byrån för narkotikakontroll bjöds in the IOGT internationals kongress 1990, och så skapades IOGT Thailand. Rachanikorn Sarasiri är ordförande.

Vad gör IOGT Thailand?
– Vi arbetar förebyggande med unga för att förebygga droganvändning och organiserar olika verksamheter. Genom IOGT får vi chans att arbeta med unga, och vi samarbetar med gymnasieskolan. Sedan nätverkar vi med andra organisationer, både i Thailand och internationellt. Vi har också träningsprogram för ungdomsledare.

Mycket fokus verkar ligga på narkotika. Hur är alkoholsituationen i Thailand?
– Folk dricker mycket, men myndigheterna har börjat jobba bra med det. Däremot görs det allt för lite för att komma åt narkotikaproblemet. Det är fortfarande stort.

Hur kom du i kontakt med IOGT?
– Esbjörn Hörnberg från IOGT-NTO i Sverige bjöd in Byrån för narkotika­kontroll till IOGT Internationals kongress i Danmark 1990. IOGT-NTO hade tidigare stöttat byrån. Syftet med att bjuda in oss var att utveckla drogpolitiken och komma till rätta med drogproblemen i Thailand. Då bildade vi IOGT Thailand.

Mer från Accent