Thailand

Fyra röster från IOGT:s världskongress

Just nu pågår IOGT:s världskongress i Thailand med deltagare från stora delar av världen. Accent har pratat med fyra av dem.

Aira Grigoniene, Active UK

Berätta mer om din organisation!

– IOGT i England finns fortfarande men det är ärligt talat inte den mest aktiva organisationen. När jag flyttade från Litauen till London började jag leta efter yngre medlemmar men när jag inte hittade några bestämde jag mig för att bilda en ny organisation, Active UK.

– Vi har ett trettiotal medlemmar mellan 11 och 56 år. Vår vision och vår arbetsplan är ganska inspirerad av Active, den europeiska samlingsorganisationen för nykterhetsrörelsens ungdomsförbund. Jag satt i styrelsen där tidigare.

Vilken är den viktigaste frågan för IOGT International framöver?

– Jag är fortfarande väldigt inriktad på ungdomsfrågor så jag måste nog säga preventionsarbete. Men jag tycker också att vi borde arbeta mer med rehabilitering av missbrukare, det är ofta ett bortglömt område i NGO-världen.

imageJohnson J. Edayaranmula, Adic India

Berätta mer om din organisation!

– ADIC India är ett nationellt resurscenter för missbruks-, preventions- och policyfrågor när det gäller alkohol och narkotika. Vi är inblandade i alla aspekter av de här frågorna, det är allt från påverkansarbete och framtagande av nya lagar till vård och rehabilitering. Vi har en styrelse med framträdande experter och myndighetsföreträdare så vi kan få mycket gjort.

Vilken är den viktigaste frågan för IOGT International?

– Frågan om hur vi bäst kan använda oss av WHO:s alkoholstrategi och FN:s arbete kring icke smittsamma sjukdomar, där alkohol spelar en stor roll. Det här är viktiga verktyg för oss och frågan är hur vi kan använda dem, både för att nå ner på gräsrotsnivå och för att påverka alkohol- och narkotikapolitiken på olika nivåer.

imageCarolyne Ruguru, SCAD Kenya (Students Campaign Against Drugs)

Berätta mer om din organisation!

– SCAD är en ungdomsorganisation som startades 1997 och vi jobbar mest med förebyggande arbete och påverkan när det gäller ungdomar och alkohol. Vi har mycket aktiviteter på högstadiet, bland annat idrottsaktiviteter för att få unga att förstå att man kan ha roligt utan att använda alkohol eller andra droger. Och så brukar vi ha en tävling där ungdomar får uttrycka sig konstnärligt kring ämnet alkohol, det kan vara via målningar, poesi eller dans. Allt för att höja medvetenheten om vilka risker som finns med alkohol.

Vilken är den viktigaste frågan för IOGT International?

– Svårt att säga, men finansieringen av förebyggande arbete är en viktig fråga. Det är frustrerande att jobba med projektstöd – om man av någon anledning inte hinner slutföra en aktivitet under kalenderåret måste pengarna lämnas tillbaka, det går inte att spara dem till nästa år. Jag önskar att finansieringen kunde vara lite mer flexibel. I dag finansieras det mesta av vårt arbete via stöd från Sverige genom IOGT-NTO.

image
Theera Wathcharapranee, Stop Drink Network, Thailand

Berätta mer om din organisation!

– Jag är kontorschef på Stop Drink Network här i Thailand, ett nätverk med 264 medlemsorganisationer. Vi finns faktiskt representerade i alla 76 provinser här i landet. Organisationen bildades för 12 år sedan och vi arbetar tillsammans för att minska alkoholskadorna och alkoholkonsumtionen här i landet.

– För sex år sedan fick vi en ny alkohollag i Thailand. Det är en bra lag, problemet är bara att den inte tillämpas särskilt hårt. Det försöker vi göra något åt. Vi granskar kontinuerligt hur det här sköts och rapporterar alla överträdelser vi hittar när det gäller till exempel alkoholsponsring, marknadsföring eller alkoholindustrins agerande i social medier. Allt det här sammanställer vi och lämnar till myndigheterna så att de måste agera.

Vilken är den viktigaste frågan för IOGT International?

– Frågan om alkohol och internationella handelsavtal är mycket viktig. Ett exempel är att Thailand och EU förhandlar om ett frihandelsavtal just nu och i förslaget är importskatten på både alkohol och tobak mycket låg. En annan viktig fråga är det politiska arbetet. Här i Thailand försöker vi nu få regeringen att införa varningsbilder på alkoholförpackningar, precis som man gjort med tobakspaketen, men vi möter starkt motstånd från de stora alkoholbolagen.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer