Samlingsplats

Framtidens föreningslokal är flexibel

Lokaler att trivas i, växa i och som spelar roll för människor och berättar om nykterhetsrörelsen. Så ser drömmen om framtidens föreningslokal ut, enligt de IOGT-NTO föreningar visionerat med Våra gårdar under året.

För snart ett år sedan fick ett antal IOGT-NTO föreningar runt om i landet frågan om de ville träffas för att diskutera framtidens lokal och hur man kan förverkliga den. 15 föreningar tackade ja. Under lika många tillfällen under loppet av nio månader, 2013 och 2014, träffade Olle Häggström, numer före detta vd på Våra Gårdar, föreningarna för intressanta och givande samtal.

Varför initierades träffarna om framtidens lokaler?

– Det var ett önskemål från förbundet: vad vill vi med våra lokaler och hur ska vi klara av det generationsskifte vi står inför, så att fler engagerar sig i lokalfrågor? Grundtanken med projektet var att skapa en framtidstro hos föreningarna, som bär dem in i framtiden. Perspektivet sattes till år 2029, för att sätta upp ett rimligt mål och en riktning. Jag ville ha bra och realistiska diskussioner, så att man kan lägga en grundstandard utifrån vilken man kan börja bygga redan nu, säger Olle Häggström.

Olle Häggström. Foto: Pierre Andersson
Olle Häggström. Foto: Pierre Andersson

Han säger att IOGT-NTO:s lokaler ofta är ålderdomliga i sin planlösning. Många är från 1950-talet – eller äldre – och här ägnas ofta stora ytor åt bio och danssalong.

– I dag kan vi dra nytta av samma yta, men på ett annat sätt. Vi kan ha både dans och bio i samma lokal till exempel, och lösgöra yta till annat. Flexibiliteten är mycket viktig.

Andra viktiga behov som kom upp under diskussionerna var tekniken.

– Det är akut att få till modern teknik i våra lokaler. Vi måste kunna koppla upp oss. Wifi och annan praktisk teknik, som exempelvis låssystem med mobiltelefonen, är önskvärt, konstaterar Olle Häggström.

Han lyfter också fram tillgängligheten som en avgörande fråga. Då handlar det inte bara om tillgänglighet för funktionshindrade, utan även om var lokalen ligger rent geografiskt. Det ska vara enkelt att ta sig hit och det ska finnas både kommunikationer och parkeringsplatser.

En annan fråga som Våra Gårdar har fokuserat på det senaste året är ”första intrycket”. Hur tar vi emot gäster och medlemmar så att det känns välkomnande?

– Våra lokaler ska fungera för alla åldrar, inte minst ska barnfamiljer känns sig välkomna. Man kan exempelvis tänka sig ett bollhav i foajén. Här ska också finnas barnstolar, skötbord och annat som en barnfamilj kan ha behov av, säger Olle Häggström.

De femton diskussionskvällarna redan har burit frukt. Flera föreningar har sökt pengar från Boverket för att kunna påbörja ett förändringsarbete.

Läs ett större reportage om drömlokalen i Accent nr 8 som kommer ut i mitten av november.

Mer från Accent