Nykterhet

Forut och IOGT-NTO-rörelsen hjälper flyktingar i Sri Lanka

children-waiting-in-massive-queue

Den tamilska gerillan har gett upp efter tjugosex år av strider. Slutstriden blev blodig. Tusentals civila har dödats och mångdubbelt fler drivits på flykt. Organisationen Forut, som samarbetat med IOGT-NTO sedan sjuttiotalet, arbetar just nu hårt i flyktinglägren i norra Sri Lanka.

Text: Pierre Andersson | Foto: privat

Situationen för flyktingarna beskrivs som desperat. Även för de som lyckats undkomma själva stridszonen saknas ofta de mest basala sakerna. I flyktinglägren i Vavuniya finns nu någonstans mellan 140 000 och 160 000 människor. I Jaffna finns ytterligare omkring 13 000 flyktingar.
Det är trångt, ont om vatten, mat, kläder och kokkärl. Många av flyktingarna som kommer till lägret är skadade.

– Flyktingarna är i mycket dåligt skick, säger Ranveig Tveitnes, Regional representant för Forut Sri Lanka, till IOGT-NTOs Internationella Institut. De är undernärda, många är sjuka och mentalt och fysiskt utslitna efter ett år på flykt. Under det året har de flyttat många, många gånger, de har genomlevt två stora översvämningar, och de har blivit beskjutna och bombade från alla håll. Många har förlorat familjemedlemmar och många har sina barn som tvångsrekryterade soldater i LTTE.

Forut arbetar med en rad olika saker. Man hjälper till med tält, dricksvatten och hygienartiklar. Dessutom levererar man varje dag 60 000 måltider till flyktinglägren.

– Och så ordnar vi aktiviteter för barn i lägren. Detta är viktigt både för att de skall ha något att göra men också för att de behöver få bearbeta sina traumatiska upplevelser. Det görs med väldigt enkla medel genom att de får hjälp att rita och berätta om vad de har varit med om.

IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut har startat en akutinsamling för att stödja det arbete Forut gör i flyktinglägren. Hittills har man samlat in omkring 90 000 kronor.

– Det är allt från enskilda bidragsgivare till Västernorrlands distrikt som bestämde sig för att skänka 30 000 kronor, berättar Rosmarie Strasky, ekonomichef på Internationella Institutet. Vi har också skickat över 200 000 kronor som tidigare samlats in via Ceylonklubben.

Dessutom skickar man nu också in en ansökan till Radiohjälpen om katastrofstöd på 2,5 miljoner. Besked väntas inom kort.

***

Fakta / Konflikten i Sri Lanka
Omkring 15 procent av befolkningen i Sri Lanka är tamiler. Redan kort efter självständigheten 1948 uppstod de första spänningarna mellan majoritetsbefolkningen och tamilerna. Efter regelrätt förföljelse av tamiler i början av sjuttiotalet bildades LTTE (Tamilska Eelams befrielsetigrar). 1983 utbröt inbördeskriget.

Minst 70 000 människor beräknas ha omkommit i kriget. Båda sidor anklagas för att ha orsakat dödsoffer bland civila.

Mer från Accent