Nykterhet

Förtroendevalda, forskare och beslutsfattare möts om alkohol

I går torsdag träffades förtroendevalda och beslutsfattare från Norden i Köpenhamn för att prata om politik och livsstilsförändringar kopplade till alkohol och andra droger.

Inbjudna till seminariet i Köpenhamn är ordförande, vice ordförande och generalsekreterare i Forum Ansvars 70 medlemsorganisationer samt politiker och forskare från de nordiska länderna.

– Syftet är att skapa en mötesplats för för forskare, beslutsfattare och tjänstemän. Deltagarna kommer från Danmark, Finland, Norge och Sverige, säger KG Gottberg, vd för Stiftelsen Ansvar för framtiden som står som arrangör för seminariet.

Från IOGT-NTO deltog Johnny Mostacero, ordförande, Per Leimar, politisk sekreterare, samt Erik Wagner, tf generalsekreterare.

– Jag ser fram emot att möta nordiska forskare och praktiker för att prata och lyssna till samtal om nykterhet kopplat till livsstilsförändringar. Vi har mycket att vinna på att möta och lära känna våra nordiska kollegor, sa Erik Wagner innan mötet började.

Under mötet presenterade Per Leimar innehållet i IOGT-NTO:s och Svenska läkaresällskapets rapport ”Effekter av lågdoskonsumtion av alkohol”. Den ligger även till grund för en resolution till stöd för Nordiska rådets förslag om ”Nordisk alkohol- och tobakspolitik i ett folkhälsoperspektiv”.

Mer från Accent