Strategi

Förslaget: Så blir framtidens IOGT-NTO

I juni, under kongressen i Lund, kommer ett förslag på en ny sexårig strategi för IOGT-NTO att presenteras. Strategin ska ta IOGT-NTO in i framtiden med hjälp av distrikt och medlemmar.

En arbetsgrupp i förbundsstyrelsen har nu sammanställt ett förslag som är ute på remissrunda. I förslaget har arbetsgruppen försökt att tydliggöra vad IOGT-NTO är och vad vi ska prioritera de kommande sex åren. Det är dock ännu ett utkast vilket gör att medlemmarnas synpunkter är värdefulla i arbetet framöver.

– Vi har haft en lång process med distrikt och medlemmar och har landat i ett väl genomarbetat förslag som alla tycker känns bra. Vi jobbar tätt med hela IOGT-NTO-landet och har under hösten haft ett 40-tal dialogcaféer ute i landet, där den nya sexåriga strategin har legat i fokus. Detta bygger helt på medlemmarnas vilja, säger Andrine Winther, vice förbundsordförande.

Men även om det nu finns ett genomarbetat förslag så betyder inte det att allt är spikat och klart. Under remissrundan, som varar fram tills den 28 februari, är distrikt, föreningar och enskilda medlemmar välkomna in med synpunkter. Därefter arbetar arbetsgruppen om förslaget ytterligare. Efter en vända på förbundsstyrelsemötet i mars måste arbetsgruppen i maj ta beslut om vilket förslag som ska presenteras på kongressen.

Det som har utkristalliserat sig inför den nya strategiska planen är en önskan om att minska antalet områden som IOGT-NTO ska jobba med. I nuläget har man arbetat fram tre områden:

  • IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle, där alkoholpolitiken och påverkansarbete står i fokus.
  •  IOGT-NTO utmanar alkoholnormen genom att synliggöra den och genom att inspirera till ett nyktert liv.
  • IOGT-NTO är en modern, traditionell folkrörelse som erbjuder nykter gemenskap, exempelvis studiecirklar, aktionsgrupper eller andra aktiviteter där medlemmar träffas, utbyter åsikter och idéer och tillsammans utformar sitt IOGT-NTO.

Andrine Winther är nöjd med processen hittills.

– En så här långsiktig strategi måste vara inkluderande. Alla ska känna sig delaktiga. Vi består av hundratals föreningar och över 30 000 medlemmar. Alla har en röst, säger hon.

Läs förslaget i sin helhet här.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer