medlemskap

FS-förslag: Ingen procentsats i uppdaterat medlemslöfte

"Leva nyktert och inte använda alkohol eller andra droger" räcker i IOGT-NTO:s förbundsstyrelses nya förslag till medlemslöfte. Men alkoholfritt föreslås definieras som 0,5 procent i stadgarna.

Frågan om medlemslöftet har varit aktuell sedan kongressen 2015 då förbundsstyrelsen fick i uppdrag att utreda om löftet bör uppdateras. Dagens medlemslöfte lyder:

Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att ej använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.

Det är den sista meningens procentsats som debatterats. Vissa har velat sänka den till 0 eller 0,5 procent medan andra velat bevara formuleringen som den är. Förbundsstyrelsen föreslår nu en uppdaterad version av medlemslöftet:

Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att leva nyktert och inte använda alkohol eller andra droger. Jag lovar att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens grundsatser om demokrati, solidaritet och nykterhet.

Dock föreslår man att ett förtydligande ska finnas i stadgar eller andra dokument där ”alkoholfritt” definieras som 0,5 procent.

– Idag räknas alkoholfria drycker vara de med mindre än 0,5 procent alkohol och därför är det vårt förslag. Det är också det förslag som fick flest röster vid kongressen i Karlstad. Så procentsatsen finns kvar, men inte med en siffra i löftet. Vi har satsat på ett så cleant löfte som möjligt. Dessutom börjar vi löftet med nykterheten som ju är vår särart, säger förbundsordförande Johnny Mostacero.

Begreppet helnykter föreslås ersättas med nykter.

– Det är väldigt svåra begrepp med nykter eller helnykter. Vi har valt nykter eftersom vi tycker att det är svårt att missförstå vad det innebär, säger Johnny Mostacero.

Förbundsstyrelsen rekommenderar också att det vid rörelsens sammankomster enbart serverar dryck med 0,0 procent alkohol, samt att man inte serverar alkoholliknande produkter såsom alkoholfritt öl eller vin.

–  Det är en rekommendation som finns sen flera år tillbaka. Jag är ute och representerar internt i många olika sammanhang och har aldrig varit med om att man serverat alkoholfritt öl eller vin annat än vid specifika provningar med externa aktörer.

Att inte sänka procentsatsen till 0,0 är en fråga om att kunna utmana alkoholnormen.

– Om jag är ute i ett sammanhang och beställer alkoholfri öl först i sällskapet så vet jag att många andra kommer att följa mitt exempel. Det är inte lika lätt att utmana med mineralvatten, säger Johnny Mostacero.

Förbundet har nu publicerat en remissenkät där medlemmar kan dela med sig av sina åsikter om det nya förslaget. Frågan har debatterats intensivt och det är något som Johnny Mostacero tycker är bra.

– Nykterheten är vår särart och det här är en viktig fråga för organisationen. Nykterheten viktig för att skapa ett bättre samhälle, så det är viktigt att den lyfts och diskuteras, säger han.

I debatten har vissa medlemmar protesterat mot att de nu måste ta ställning till ett annat medlemslöfte än det som de från början avlagt.

– Det där med hur man förhåller sig till ett förändrat medlemslöfte är en fråga vi får titta vidare på. Sen kan man tycka att när man betalar sin avgift så förnyar man också sitt löfte, säger Johnny Mostacero.

Mer från Accent