I fokus

Föreningsnamn som speglar sin tid

IOGT-NTO-föreningarna runt om i landet har namn av vitt skild karaktär.

Ett antal IOGT-NTO-föreningar har helt enkelt namngetts efter orten, eller efter en känd person (i allmänhet en man). Andra har getts namn som beskriver verksamheten, som fokuserar på kampen mot alkohol, och är mer ideologiska. I några fall har naturen fått tjäna som inspiration.

Tydligt är i många fall att föreningens namn speglar tidsandan då föreningen bildades. Accent har med hjälp av IOGT-NTO:s medlemsservice vaskat fram ett urval, som även kan skrivas ut som PDF. Här finns fler nedladdningsbara I fokus-artiklar.

Mer från Accent