Nykterhet

Föreningsengagemang främjar hälsan

Den som är aktiv i en förening, har bra kontakt med sina grannar och känner trygghet i boendemiljön ökar sina chanser till en god hälsa. Det visar en ny avhandling om ”socialt kapital” från Umeå universitet.

Forskaren Malin Eriksson lät 15 000 personer i Umeåregionen svara på en enkät i ämnet boendemiljö och hälsa. Det visade sig att bland annat föreningsengagemang bidrog till att förbättra hälsan hos både män och kvinnor.

Sannolikheten att vara föreningsaktiv var dock fyra gånger högre för en person med lång utbildning jämfört med en kortutbildad person.

Studien visade också att det är mer hälsofrämjande för kvinnor än för män att bosätta sig i ett område med stort socialt kapital, alltså där grannar bryr sig om varandra och där man är aktiv i lokala frågor.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent