Rörelsen

Föreningen Söderhamns unga får hundra tusen till ledarskapsprojekt

IOGT-NTO är delaktiga i regionsprojektet Akademixen, ett kultur- och entreprenörsprojekt för unga i Gävleborg. Nu får Söderhamns unga 100 000 kronor av kommunen till projektet.

Föreningen Söderhamns unga får nu 100 000 kronor av kommunen till ett ledarskapsprojekt inom kultur- och entreprenörsledarutbildning. Kultur- och samhällsservicenämnden skjuter till 50 000 kronor under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden bidrar med ytterligare 50 000 kronor.

Projektet kallas Akademixen och ägs av IOGT-NTO Hudiksvall, Gävles unga och Söderhamns Unga.

 
Akademixen är ett regionsprojekt för kultur och entreprenörskap i Söderhamn, Gävle och Hudiksvall, som startade förra året. Det riktar sig till unga mellan 17 och 25 år och huvudfokus är normkritik.

– Projektet synliggör normer exempelvis ojämlikhet mellan könen, alkoholnorm, rasifiering, och heteronorm. Vi ser till att det maktkritiska tänket genomsyrar all vår verksamhet, det går som en röd tråd genom allt vi gör, säger Linnéa Manzanares, utvecklingsdirektör för Akademixen.

 
Hon berättar att det finns många unga i regionen som på olika sätt har en stark drivkraft för entreprenörskap och kultur. De driver egen verksamhet inom exempelvis dans, mode, fotboll, dataspel eller inom olika subkulturer, men saknar en ram inom vilken de kan verka. Och det är här som Akademixen kommer in.

– I höstas arrangerade vi ett par utbildningar, bland annat en workshop och föreläsningshelg för 150 unga. Exempel på innehåll var retorik, folkbildning, dj för tjejer, serieteckning, podcast-produktion, formgivning och streetdance. De unga var med och skapade innehållet i utbildningen. Vi har också haft kvällsutbildningar och vi startar även studiecirklar för att hjälpa de unga att driva sina projekt framåt. Vi är en länk mellan ungdomarna och studieförbunden, säger Linnéa Manzanares.

Hon tillägger att Akademixen fungerar som en support. Men det är de unga som leder de unga.

Mer från Accent