IOGT-NTO

Färre medlemmar under pandemiåret 2020

Under 2020 minskade medlemsantalet i IOGT-NTO med 2 142 personer. "Trots medlemsminskningen ser vi ett ökat engagemang", säger förbundsordförande Johnny Mostacero.

Det fastställda medlemsantalet för 2020 landade på 23 830.

– Pandemin satte stopp för den trend av minskat medlemstapp som vi såg 2019. Det är ett offer vi likt många andra gör som en av många åtgärder för att minska smittspridningen i samhället, säger IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero.

– Medlemsvärvningen, som oftast handlar om fysiska möten och samtal, pausade vi  därför helt i slutet av mars och det märks tydligt genom minskat inflöde av nya medlemmar.

Även om insatser har gjorts för att öka rekryteringen på andra sätt så är fysisk medlemsvärvning det mest effektiva konstaterar konstaterar Johnny Mostacero.

– Ett glädjeämne är distrikt Syd som trots pandemin lyckades nettoöka med 14 medlemmar. Nu får vi ta nya tag, och jag ser detta som en av de frågor som vi kommer diskutera på nästa möte med våra åtta distriktsordförande. Pandemin kommer hålla i sig och vi får fortsätta anpassa oss till de ändrade förutsättningar för medlemsrekrytering som  kommer prägla även detta år.

Vad innebär medlemstappet för IOGT-NTO, ekonomiskt, verksamhetsmässigt, politiskt? 

– Ekonomiskt så påverkar det i viss omfattning våra distrikt och föreningar, som får ta del av medlemsavgiften.  För organisationen i stort är medlemsavgiften en liten del av den totala finansieringen. Vad gäller verksamheten så är medlemmarna vår största resurs, och fler medlemmar som på olika sätt bidrar är grunden i en folkrörelse som vår.

Att den interna stoltheten ökar när medlemmarna blir fler och ger alla kraft och energi, är också viktigt säger Johnny Mostacero:

– Nya medlemmar innebär också nya perspektiv och kan bidra till ytterligare utveckling. Att vi efter 141 års verksamhet finns kvar som en folkrörelse som fortfarande gör skillnad beror på ett ständigt inflöde av medlemmar. Politiskt är våra medlemmar viktiga i sitt ställningstagande. Att vi är många medlemmar som kan ta samtal om våra viktiga frågor med vänner, bekanta, arbetskamrater, men också med politiker och beslutsfattare på olika nivåer.

– Och glädjande nog kan vi trots medlemsminskning samtidigt se ett ökat medlemsengagemang. Något som också är det övergripande målet med de senaste årens utvecklingsresa.

Varför ska man vara medlem i IOGT-NTO? 

– Jag skulle säga att det är högst individuellt. Men det vi vet är att vår ideologi är den  viktigaste anledningen att bli medlem. Att vi som nykterhetsorganisation ständigt lever våra grundsatser genom nykterhetslöftet, och påverkar samtiden med vår verksamhet.

– För en del medlemmar är det livsavgörande att vara medlem i en organisation där man oavsett var eller hur verksamheten bedrivs gör det i en  miljö fri från alkohol och andra droger.

Mer från Accent