KSAN

Eva Dozzi får Fjärilspriset: ”Vi kämpar vidare”

Eva Dozzi tilldelas KSAN:s Fjärilspris 2019 efter hennes uppmärksammade kamp för dotterns rätt till beroendevård. Dessutom gör hennes insatser konkret skillnad – och når nu riksdagen.

Eva Dozzis 29-åriga dotter Sanne, som har lidit av svår ångest, anorexi och posttraumatiskt stressyndrom, hamnade mellan stolarna mellan psykiatrin och vården. SVT och Uppdrag granskning berättade om fallet i höstas, men också om Evas kamp för att dottern skulle få hjälp, (Programmet finns att se på Svt play). Bland annat kördes Sanne med 14 resor under 12 dagar till olika institutioner – ingen ville ta ansvar för vården.

Uppmärksamheten kring fallet och andra unga med drogberoende och psykisk ohälsa, ledde bland annat till att riksdagens socialutskott ordnade en utfrågning om bristande vårdinsatser vid samsjuklighet, och Eva Dozzi och andra anhöriga marscherade till socialministern som fick ta del av deras berättelser.

I förra veckan fick Eva Dozzi således ta emot Fjärilspriset av Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN, för hennes arbete med att lyfta frågan till politikerna.

– Det känns otroligt hedrande, jag är väldigt glad och lite förvånad, för jag tyckte att tyckte deras motivering var så storstilad och jag tänkte ”det kan inte ha varit jag som gjort allt det där”. Men jag är rörd och glad. Det här är även Sannes pris lika mycket. För det är hon som har vågat blotta sig själv, det är modigt, säger Eva Dozzi, som också är författare och före detta journalist.

”Hon har med sin långsiktiga kamp för sitt barns hälsa synliggjort avsaknad av adekvat vård och hjälp som drabbat beroende med psykisk ohälsa. Hon har gett röst åt de svagaste, de mest utsatta barn som samhället lämnat vind för våg eller placerat på undermåliga statliga institutioner.”, lyder KSAN:s motivering.

Utmärkelsen delades ut under KSAN:s årsmöte och tilldelas varje år till en person som visat mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv.

– Jag är glad att jag genom priset kan visa för andra att det är möjligt att nå en förändring, säger Eva Dozzi.

Och nu kan det äntligen bli förändring – på riktigt. Efter manifestationerna, skickade Socialutskottet den 11 april ett förslag till riksdagen, om att uppmana regeringen att vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom bör samlas hos en huvudman. På så sätt skulle ansvarsfördelningen mellan kommun och region komma att skärpas. Förslagen om tillkännagivanden bygger på olika motioner från M, SD, C, KD och L.

– Det känns som en seger. Men jag tror inte att det löser alla problem. En ansvarig huvudman är bra, men vården för beroendesjuka måste fungera överhuvudtaget, vilket den inte gör idag. Det är ett steg på vägen, och det hade inte hänt utan programmet om Sanne, säger Eva Dozzi.

Men hon nämner också vårbudgeten som nyligen presenterades av regeringen, där 90 miljoner kronor tas från psykiatrin jämfört med föregående budget. Regeringen har hävdat att avdraget inte kommer att påverka verksamheten.

– Det är katastrofalt. Psykiatrin måste få mer resurser, inte minskade anslag. Det behövs fler vårdplatser – ja fler av allt, säger Eva Dozzi.

Nyligen visade SVT en uppföljning av programmet, för att visa hur Sanne mår idag. Eva berättar att allt inte är ”tipptopp”.

– Hon är ju fortfarande i behandling, och det är en tuff behandling. När hon kommer ut så har hon ingenstans att bo, så det här är ju inte slut. Det är betydligt bättre än tidigare, men det är en lång väg och det är svåra sjukdomar hon har. Jag kan bara hoppas att det går framåt. Jag ska åka och hälsa på henne imorgon, berättar Eva Dozzi.

Hennes kamp för bättre vård till dottern och alla andra slutar inte här.

– Vi kämpar vidare såklart. Nu är det inte bara jag, vi har börjat bli ganska många i vårt nätverk. En gång i månaden kommer vi att fortsätta med våra manifestationer. Politikerna ska inte få glömma frågan.

Mer från Accent