Nykterhet

EU-parlamentet vill ha momsfrihet för föreningar

Med stor majoritet antog EU-parlamentet i veckan en resolution som innebär att man vill göra det möjligt för EU-länderna att undanta ideella organisationer från momsplikten.

Sverige har ett sådant undantag i dag, men de senaste åren har påtryckningarna från EU-kommissionen – som anser att det svenska undantaget strider mot EU-reglerna – blivit allt intensivare. Finansminister Anders Borgs har dock lovat att göra vad han kan för att det svenska föreningslivet ska kunna slippa att redovisa moms även i framtiden.

EU-parlamentet har inget formellt inflytande över momsfrågor, men enligt statsvetaren Torbjörn Bergman har parlamentet ändå ett visst inflytande när man uttalar sig om specifika lagförslag.

– Det brukar vara en viktig och stark påtryckningsfaktor, säger Torbjörn Bergman till Kyrkans Tidning.

Pierre Andersson

Mer från Accent