Nykterhet

EU avslår momsgräns för ideell sektor i Sverige

I dag framkom att EU-kommissionen avslå regeringens ansökan om momsredovisningsgräns på en miljon kronor för ideella föreningar. Ett besked som väcker oro i den ideella sektorn.

IOGT-NTOs förbundsordförande Anna Carlstedt beklagar beskedet, men förutsätter att den ideella sektorn nu samlar kraft för att få EU och Anders Borg att förstå villkoren för idéburen verksamhet.

– Att acceptera det här avslaget utan att diskutera en annan väg framåt vore förödande för oss, säger Anna Carlstedt som menar att man i tidigare samtal med Borg framlagt att man inte trodde att det gick att få igenom en momsbefrielsegräns. Med facit i hand hade det varit bättre att kräva en generell momsbefrielse, anser hon.

– Det är inte omöjligt. EU har tidigare gjort undantag i olika frågor i andra länder. Nu måste vi kämpa för att få EU att förstå hur viktig ideell sektor är för Sverige och hur stor del av vår välfärd den faktiskt är.

På Forum för frivilligt socialt arbete är man av samma uppfattning.

– Vår grundhållning är att Sverige kan fortsätta ha ett generellt undantag, och att regeringen kan få igenom det om man vågar ta strid för det. Vi uppskattar att finansminister Anders Borg förstår hur viktig den här frågan är och fortsätter att försvara goda förutsättningar för civilsamhällets organisationer, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Och enligt Anders Borg verkar det vara en självklarhet. Också han blev besviken över kommissionen beslut.

– Beslutet att avslå regeringens ansökan är förvånande. Den ideella sektorn är en mycket viktig och betydelsefull del av det svenska samhället, säger han och tillägger att om kommissionen tar detta till EU-domstolen och utslaget skulle gå emot Sveriges intressen, kommer regeringen att pröva olika kompensationsåtgärder så att föreningar och andra ideella aktörer inte drabbas.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent