Engagemang

Engagemang en väg till lycka

Blir man lyckligare att engagera sig i nykterhetsrörelsen? Det tror Lina Boberg, ledamot i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse.

– Ja, det tror jag. Genom att engagera sig och göra saker som kan betyda mycket både för en själv och andra, säger hon när vi träffas i fiket på IOGT-NTO-gården Södra Klara i centrala Stockholm.

Lina Boberg, som är IOGT-NTO:s förbundsstudieledare, har precis lett ett pass om folkbildning.

– I IOGT-NTO kan man få uppgifter, bygga relationer, lära sig demokrati, och skaffa sig upplevelser tillsammans med andra som man delar värderingar med – och det väger tungt.

– Medlemslöftet är ju inte enbart personligt utan också ett löfte till samhället att vara med och förändra, och göra något bättre för andra. IOGT-NTO har många medlemmar som engagerar sig, skapar aktiviteter och gör insamlingar, för att andra ska få det bättre. Det är fint att vi kan vara en kanal för det, säger Lina Boberg.

Modern lyckoforskning visar ett det är just sådana saker som gör oss lyckliga: att vårda relationer, skaffa sig nya upplevelser, hjälpa andra, och att känna tacksamhet för det man har.

Något som ökar välbefinnandet är också att känna meningsfullhet i livet, att leva i linje med ett djupare syfte – att ha en mission. Det kan handla om arbete, andlighet och föräldraskap. Men också om att vara engagerad i frågor och jobba för mål som överensstämmer med ens djupaste värderingar.

Att åka tillsammans till en kongress med mycket aktiviteter och sociala mötesplatser och utflykter, eller att resa och träffa människor med samma värderingar i rörelsens biståndsarbete ute i världen, betyder mycket, säger Lina Boberg.

– Att uppleva saker gemensamt samtidigt som man arbetar för något större betyder mycket för identiteten och för att känna mening.

Hon betonar också det lokala arbetet och betydelsen av mötesplatser.

– Vi har en stark tradition av att bygga egna hus runtom i landet. Behovet av att skapa nyktra och trygga mötesplatser har funnits med från starten.

Läs mer om vad som ökar välbefinnande och gör människor lyckliga – och vad som inte gör det – här.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent