Forskning

En bok förändrande hans liv

På sjuttiotalet läste Harold Holder en bok som fick honom att överge behandlingsforskningen och i stället satsa på forskning om förebyggande arbete. Nu leder han arbetet med att ta fram en gemensam rapport om Ungdomsdrickande åt IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.

Fem av världens ledande alkoholforskare har rest från olika delar av världen för att samlas på Wendelsbergs folkhögskola. Alla har de rest långt, som längst ett par dygn. Anledningen till sammankomsten är att enas om innehållet i den första rapporten i IOGT-NTO:s och Svenska Läkaresällskapets nya rapportserie.

Vill att forskningen ska komma till nytta

Ingen av forskarna får betalt för arbetet. Vad driver dem då till detta?

− De är alla duktiga forskare, men är också starkt engagerade för att forskningen ska användas i praktiken, säger Harold Holder, som är Senior Research Scientist och tidigare chef för Prevention Research Center i Kalifornien, USA samt ordförande för forskargruppen.

Rapporten innehåller ingen ny forskning utan är en sammanställning av sådant som redan är gjort på området. Processen har varit lärorik för forskargruppen.

− För mig var det intressant att se hur andra tolkade resultat av olika studier. Vi är alla präglade av våra olika kulturer, men vi har lärt av varandra, och lärt oss mycket om Sverige, under arbetets gång, säger Harold Holder.

Boken som förändrade hans liv

Han själv blev intresserad av Sverige på 1970-talet då han läste en bok som förändrade hans liv.

− Jag var behandlingsforskare, men råkade läsa Kettil Bruuns nyutkomna bok ”Alcohol control policies in public health perspective”. Den förändrade min syn på alkoholproblemen. I USA betraktades alkohol som ett individuellt problem. I boken beskrevs hur alkoholpolitiska åtgärder minskade problemen, säger han.

Harold Holder blev så fascinerad att han såg till att komma till Sverige 1988 för att med egna ögon se hur den restriktiva politiken fungerade, och om den skulle gå att överföra till USA.

Sedan dess har det blivit många resor till Sverige och de andra nordiska länderna. Han har också utfört uppdrag åt flera svenska uppdragsgivare, till exempel Statens folkhälsoinstitut, CAN, Systembolaget och FAS/FORTE.

Rapport om ungas drickande

Den första rapporten i den nya serien handlar om hur man förebygger att ungdomar dricker. Hur ska den komma till praktisk användning?

− Det handlar inte om att vi talar om för beslutsfattare vad de ska göra, men vi vill ändå tala om vad forskningen säger är de effektivaste åtgärderna. Då har de ett bra underlag för sina beslut, säger han.

Han berättar att ungdomars drickande är ett ganska väl undersökt område, vilket var en av anledningarna till att forskarna valde det temat bland alla förslag som kommit från IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.

Den andra anledningen var att ämnet bedömdes vara relevant för Sverige och att rapporten därför skulle kunna komma till nytta.

− Jag hoppas i första hand att politiker och beslutsfattare ska vilja läsa den. I andra hand att människor som är engagerade i ungdomsfrågor ska läsa den. De kan i sin tur påverka politiken, säger Harold Holder.

För stor vikt vid konsumtion

Harold Holder tycker att vi i Sverige har för stort fokus på konsumtion.

− Ni ser att den rapporterade konsumtionen sjunker och är nöjda med det. I forskargruppen är vi inte övertygade om att konsumtionen verkligen sjunker eftersom skadeutvecklingen går i en annan riktning, säger han.

Forskarna valde därför att istället fokusera på skador, våld, trafikolyckor och alkoholförgiftning i gruppen 15 till 25 år.

− Vi tycker att skadenivån i Sverige är oacceptabel. Ni måste erkänna att ni har ett större problem än ni tror, säger han.

Råd till Sverige

Han har två råd till svenskarna. Det första är att titta mer på hur ungdomar får tag på alkohol.

− Det är ganska lite forskat på illegala inköp från livsmedelshandeln eller langning och andra sätt att få alkohol från personer i omgivningen. Ni borde ta reda på mer om det. Det är också något de lokala samordnarna borde lägga fokus på. Ungdomar rapporterar fortfarande att de främst får alkohol från föräldrar, syskon och äldre kompisar, säger han.

Det andra rådet gäller serveringstillstånden.

− Ni borde ta reda på mer om konsekvensen av den stora ökningen av antalet serveringstillstånd. Det är märkligt att det inte har gjorts, säger han.

Han ger ändå Sverige beröm.

− Ni gör mycket som är bra och är bäst i världen på att använda alkoholpolitiska instrument, säger Harold Holder.

Rapporten släpps på Läkarstämman i höst. Per Leimar, politisk sekreterare på IOGT-NTO är initiativtagare till rapporten och sekreterare för forskargruppen.

Mer från Accent