Rörelsen

Därför har IOGT-NTO många hundraåriga medlemmar

Sjutton medlemmar i IOGT-NTO är 100 år eller äldre. Enligt forskare kan det bero på nykterheten och samhällsengagemanget. Men också på att en stor andel av medlemmarna är äldre.

Sjutton medlemmar i IOGT-NTO är 100 år eller äldre. Av dem är en övervägande del kvinnor – endast tre är män – vilket överensstämmer med statistiken i Sverige. Betydligt fler kvinnor blir riktigt gamla. Den äldsta medlemmen i IOGT-NTO fyller snart 103,5 år.

Enligt SCB (Statistiska centralbyrån) fanns det 2013 1879 svenskar som fyllt 100 år (0,02 % av hela befolkningen) och i det perspektivet är förstås 17 hundraåringar av totalt 30 000 medlemmar en hög andel – 0,06 %.

Vad beror det på att vi har så många 100-åringar inom IOGT-NTO? Handlar det om nykterheten eller om andra faktorer?

– Det är viktigt att komma ihåg att IOGT-NTO:s medlemmar inte utgör något tvärsnitt av befolkningen. Man kan anta att här finns många medlemmar som är äldre och då ökar ju också sannolikheten att fler blir 100 år. Men visst kan man konstatera att nykterheten inte är negativt för hälsan, snarare tvärtom, säger Susanna Kelfve, äldreforskare och sociolog på Karolinska Institutet.

Hon menar att även om det forskningen visar motstridiga resultat gällande alkohol, så kan man anta att nykterheten spelar roll. Men också det samhällsengagemang som många medlemmar har spiller över på hälsan. Man mår helt enkelt bra av att vara engagerad och aktiv högt upp i åren. Och det är ju ett faktum att många äldre medlemar fortsätter att vara aktiva inom sin förening långt efter pensionen. Delaktighet och sammanhang gör livet meningsfullt och bidrar till att göra oss friskare.

– De medlemmar som i dag är 85 år eller äldre växte upp i en tid då alkohol, särskilt bland kvinnor, sågs som något mycket negativt. Kvinnor drack nästan inte alls och de vanorna har man med sig hela livet, säger Susanna Kelfve och jämför med senare generationer, födda på 40- och 50-talen. De kvinnorna har en betydligt högre alkoholkonsumtion än sina äldre medsystrar.

Kvinnor lever längre än män, visar forskning, men är däremot oftare sjuka när de uppnår en hög ålder. Av de barn som föds i dag tror forskarna att hälften kan komma att fira sin 100-årsdag.

En medlem som hör till det äldre gardet är 95-årige Gustaf Sundberg från Korsnäs i Dalarna. Han är övertygad om att nykterheten har spelat stor roll för hans höga ålder och goda hälsa.

– Jag har levt ett sunt liv och har varken rökt eller druckit. Dessutom har jag varit föreningsaktiv och varit i farten hela tiden, både som ordförande och sekreterare. Det tror jag har bidragit till att jag har mått så bra. Man är med där det händer, sådant är viktigt för att man ska känna att man är en del av samhället, säger Gustaf, som även har varit mycket fysiskt aktiv under sitt liv genom bland annat skidåkning.

Födelseår för medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen (exklusive NSF).
Födelseår för medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen (exklusive NSF). Diagram: Jobjörn Folkesson

Mer från Accent