Nykterhet

Därför finns IOGT-NTO på bokmässan

IOGT-NTO-rörelsen är en av utställarna på Bokmässan som öppnade i Göteborg i morse. Accent besökte montern för att ta reda på bakgrunden.

IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet har funnits med på Bok- och biblioteksmässan många gånger. Förra året tog organisationen en paus för att prioritera andra arenor men nu är de tillbaka igen. Montern finns på Internationella torget, en avdelning på bokmässan för organisationer och förlag som är engagerade i internationella frågor, och faktum är att det främst är de andra organisationerna IOGT-NTO-rörelsen vill nå.

– De är en viktig målgrupp för oss, säger Per-Åke Andersson, programsekreterare på IOGT-NTO:s internationella avdelning. Vi försöker få andra organisationer som arbetar internationellt att förstå frågan om alkohol som utvecklingshinder och ta den på allvar. Det är inte en bortglömd fråga längre, vi har lyckats få upp den på agendan, men den är undervärderad.

Till montern kommer förstås också andra, till exempel lärare och annan skolpersonal.

– Vi hade just lärare här som ville ha material och underlag till lektioner. Det kommer också elever som ska göra skolarbeten och en del intresserade ur allmänheten förstås.

Bokmässan startade i dag och pågår till och med söndag.

Mer från Accent