Vårdkedja

IOGT-NTO satsar på sammanlänkad vårdkedja

Nu öppnar IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm avgiftning. Ihop med kamratstöden och jobb i rörelsens sociala företag skapas en vårdkedja för hållbar nykterhet.

 – Vi har ofta varit nedslagna över att kommunernas egna resurser inte räcker till. Inte heller samordningen med landstingen och andra myndigheter fungerar så att de personer som är svårast substansberoende kan få en chans till ett liv utan alkohol och andra droger. Efter behandling hos oss kommer de till samma hemmiljö och ett nätverk som består av personer som är beroende. Det slutar väldigt ofta med återfall.

 Så förklarar verksamhetschefen Thomas Barrögård Fahlquist beslutet att Dagöholm den 17 april öppnar en avdelning för avgiftning. Platserna där blir en nödvändig länk för en sammanhållen vårdkedja.

Genom att samarbeta inom förbundet kan vi med basen i Dagöholm styra och hålla i en vårdkedja som räcker upp till två år.

De som kommer till Dagöholm har ett svårt substansberoende som inte gått att få hjälp med på hemmaplan. Därför vill man kunna erbjuda olika slags stöd och sammanhållna insatser: trygg bostad, fungerande ekonomi, arbete, meningsfull fritid, psykosocialt stöd och gemenskap med andra.

– Att skicka de här personerna fram och tillbaka mellan olika instanser blir vad man skulle kunna kalla för en ovärdig rehabilitering, säger Thomas Barrögård Fahlquist.

Att det inom IOGT-NTO finns både kamratstöd, lokala föreningar, sociala företag och folkhögskolor ger goda förutsättningar.

– Genom att samarbeta inom förbundet kan vi med basen i Dagöholm styra och hålla i en vårdkedja som räcker upp till två år, kanske ännu längre.

Då är avgiftning en viktig del så att ingen hamnar utan vård och stöd vid ett återfall.

– Det ska vara lätt för en klient att höra av sig och be om hjälp. Det blir också en hjälp för de kommuner som har svårt att få tillgång till snabb och kvalificerad abstinensvård.

Eftervården måste vara tajt, man måste kärleksfullt omhulda de här personerna, samtidigt som man hjälper dem att utveckla självständighet.

Hjälpen ska vara omedelbar, så att skadan blir så begränsad som möjligt för den enskilda personen. Tillnyktring, motivation till fortsatt livsförändring, förebyggande åtgärder, och justering i eftervården ingår i avgiftningen. Inom en till två veckor ska den aktuella personen som regel vara tillbaka på sitt jobb eller till sina studier.

– Eftervården måste vara tajt, man måste kärleksfullt omhulda de här personerna, samtidigt som man hjälper dem att utveckla självständighet, säger Thomas Barrögård Fahlquist.

Thomas Barrögård Fahlquist. Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Gemensamt för de flesta som kommer till Dagöholm är att de inte har några nyktra vänner som de kan ringa när de känner att de skulle behöva det.

– De gamla kompisarna är i regel själva aktiva i missbruk och det biologiska nätverket är bränt för länge sedan, säger Thomas Barrögård Fahlquist.

Utan ett fungerande nyktert socialt nätverk och en meningsfull tillvaro blir personen sittande i sin bostad, med känslor av ensamhet och övergivenhet som skapar en outhärdlig ångest.

– En trygg person har utvecklat tillit till sig själv och andra, kan ta hjälp av andra och också trösta sig själv när livet är svårt, men de som kommer till Dagöholm har aldrig fått uppleva tillit i nära relationer, säger han.

Här kommer IOGT-NTO:s kamratstöd in. De kan skapa nätverk, tillhörighet och gemenskap. I lokalföreningen i Torshälla är engagemanget för uppgiften stort.

– De är fantastiska! Många i kamratstödet har också egen erfarenhet av 12-stegsmodellen. De vet vad som behövs för att finna en hållbar nykterhet över tid, säger Thomas Barrögård Fahlquist.

Kamratstöden är fantastiska! De vet vad som behövs för att finna en hållbar nykterhet över tid.

Kamratstödet bygger ofta på eldsjälar som på samma sätt som de själva blivit hjälpta en gång i tiden vill hjälpa andra. De behöver i sin tur också stöd från resten av lokalföreningarna och distrikten för att orka hålla igång över en längre tid. Det hoppas Thomas Barrögård Fahlquist ska fungera.

En annan del för att hålla ihop vårdkedjan är det sociala företaget IOGT-NTO Alltjänst Sörmland som Dagöholm startat tillsammans med IOGT-NTO distrikt Sörmland och lokalföreningen Torshälla.

Thomas Barrögård Fahlquist lovordar också samarbetet med IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare.

– Vi kan komma in när som helst under terminen med klienter som får gå en preparandutbildning. Målet med den är att få igång lusten att studera, till exempel på de allmänna kurser som finns. Lärarna är fantastiskt engagerade och kreativa, jag är tacksam att de finns inom vår rörelse, säger han.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent