IOGT-NTO

Dagöholm blickar framåt

IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm har periodvis setts som en gammeldags ”tork” av kommuner och socialtjänst. Men nu blåser nya vindar.

När Dagöholms nya vd Thomas Barrögård Fahlquist tar emot i entrén till det gamla anrika behandlingshemmet håller lunchen just på att förberedas ute i köket.

Ett fåtal klienter sitter utspridda vid borden. Stämningen är lugn, ljuset som silar genom fönstren vitgrått och stilla. I dag kommer inte det böljande, sörmländska landskapet till sin rätt, men Thomas Fahlquist ler ändå.

Han tycker att han jobbar på en av de vackraste platserna man kan tänka sig och är oerhört stolt och tacksam över att ha fått möjligheten att driva det här behandlingshemmet in i framtiden.

– Jag stortrivs, trots att jag tillträdde posten som vd i april och alltså bara har varit här i några månader. Dagöholm ger mig massor av energi, säger han.

Han är lärare i botten, men har ägnat merparten av sitt yrkesliv åt socialt arbete på olika sätt. Han har bland annat jobbat med habilitering av dysfunktionella familjer, behandling inom socialtjänsten, han har verkat inom psykiatrin och mellan 1999 och 2014 arbetade han som utredare inom Statens Instititionsstyrelse, SIS och var dessutom chef inom LVM- och LVU-vården. Han är också psykoterapeututbildad, har kvalificerad utbildning inom ledarskap, motiverande samtal och återfallsprevention samt är specialist inom anknytningsteori.

Det är tydligt att Thomas Fahlquist är intresserad av det sociala området.

– Socialt arbete och sociala frågor intresserar mig och ger så väldigt mycket tillbaka. Det är därför jag har valt att satsa på detta. För ett och ett halvt år sedan klev jag av det sociala arbetet för att slippa den långa pendlingen till arbetsplatsen inom SIS. Jag mellanlandade i skolans värld som områdeschef, men saknade energin som det sociala arbetet ger mig. Då dök tjänsten på Dagöholm upp, säger han.

Han berättar att en av många saker som gjorde att han sökte jobbet var att Dagöholm är ganska litet: 28 behandlingsplatser, 12 platser för stödboende och en behändig personalstyrka på 16 personer.

– Det känns överblickbart och ger mig möjlighet att arbeta nära personalen och klienterna och lära känna dem som individer. Jag vill vara en närvarande chef som har inblick i personalens arbetsuppgifter och som själv kan jobba ute på golvet när det behövs. Mitt mål är inte att fylla alla platser till varje pris, utan att ha en jämn beläggning på 20–25 klienter. Då går verksamheten runt, samtidigt som vi har tid för varje klient.

Thomas Barrögård Fahlqvist, vd för Dagöholm. Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren
Thomas Barrögård Fahlquist, vd för Dagöholm. Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Att bli medlem i IOGT-NTO var inget hinder för Thomas Barrögård Fahlquist när han sökte tjänsten. Han har länge levt nyktert och delar nykterhetsrörelsens värderingar och engagemang.

Han ser en enorm utvecklingspotential för Dagöholm, som han menar har haft rykte om sig att vara omodernt och utan meningsfull behandling. Redan första dagen som vd tog Thomas Fahlqvist tag i de frågor som han ansåg akuta: bemötande och serviceanda gentemot kommuner och socialtjänst.

Och det har uppenbarligen redan gett resultat.

– Nyligen kom en socialsekreterare från Uppsala kommun till mig och berättade att hon tidigare aldrig rekommenderade Dagöholm, då hon ansåg att stället var en förlegad ”tork” utan fart i verksamheten. Dessutom upplevde hon att bemötandet var dåligt och oflexibelt. Nu undrade hon häpet vad som hade hänt. Det är ju ett helt nytt ställe med ny energi, sa hon. Klienterna mår bra, bemötandet är bra och jag rekommenderar gärna Dagöholm. Det var roligt att höra att hon och för den delen många andra känner så, säger Thomas Barrögård Fahlquist.

Han understryker vikten av ett gott bemötande. Hans vision är att Dagöholm ska kännas varmt välkomnande och att stämningen här ska genomsyras av omtanke.

– En hög servicenivå föder alltid framgång och är helt avgörande för hur vi kommer att lyckas i framtiden. Rekryteringen av nya klienter sker i hög utsträckning genom mun-till-munmetoden och genom ett gott bemötande, flexibilitet gentemot kommunerna, goda behandlingsresultat och ett aktivt ledarskap kommer fler att välja oss. Vi ska också satsa på utbildning och öka kompetensen hos personalen. Sammantaget kommer det att generera jämnare intäkter och en stabil budget som tillåter tillfälliga svackor utan att vi ska tvingas avskeda personal. Och det behövs. Dagöholm har tyvärr ibland balanserat på ruinens brant, konstaterar han.

Han tillägger att det ser bra ut hittills.

– Vi har haft många förfrågningar och beläggningen är god. Under sommaren har det varit fullt och vi har till och med tvingats tacka nej till klienter!

Thomas Barrögård Fahlqvist, vd för Dagöholm, tycker att han jobbar på en av de vackraste platserna man kan tänka sig. Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren
Thomas Barrögård Fahlquist, vd för Dagöholm, tycker att han jobbar på en av de vackraste platserna man kan tänka sig. Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Thomas Fahlquist ser framtiden an med tillförsikt. Han är full av tankar och planer på hur Dagöholm ska utvecklas och bli ett behandlingshem i framkant som erbjuder professionell behandling och där både klienter och personal trivs. Så hur når man dit?

– Eftersom många av våra klienter har svåra problem är det viktigt att personalen har en bra förförståelse när de behandlar. Varför beter sig klienten på ett visst sätt? I höst kommer jag att hålla i en utbildning om beteenden och hur vi hanterar dem. Det är ett viktigt första steg för att öka kompetensen hos personalen. Helst skulle jag vilja ha fler terapeuter, men det är svårt att hitta folk med rätt kompetens. Majoriteten hos oss är beteendevetare, mentalskötare och behandlingsassistenter. Det är en fantastisk personalgrupp och mitt jobb är att inspirera och utmana mina medarbetare. Men det måste ske med omtanke för det gemensamma bästa, säger Thomas Barrögård Fahlquist.

Att Dagöholm numera ska behandla drogfritt – alltså utan substitutionspreparat enligt ett kongressbeslut för fyra år sedan – ser han inte som något problem. Snarare tvärtom.

– Fördelen är att det blir lugnare här. De som går på exempelvis Subutex kan bli lite flummiga och det kan trigga andra missbrukare på ett negativt sätt. De som lider av alkoholism blir ofta oroliga av den relativa stökighet som kan uppstå. Det blir förmodligen en stabilare miljö för merparten av våra klienter utan substitutionsbehandlingar, säger Thomas Fahlquist och tillägger att även om man möjligen tappar 15–20 procent som inte vill hit på grund av drogfriheten, så vinner man på att det blir färre avhopp på grund av återfall – som kan triggas igång just av substitutionsdrogerna.

De enda nackdelarna han kan se med drogfri behandling är att nu är inte alla välkomna efter årsskiftet och att uppdragen från Stockholms kommuner blir högst begränsade till antal, eftersom de ställer krav på ramavtalsutförarna att ta emot klienter som är ordinerade substitutionsbehandling.

– I dagsläget är det inte avgörande, även om det förstås hade gett större ekonomisk stabilitet med ramavtal med Stockholms kommuner. De flesta av våra klienter kommer från Norrköping, Linköping, Nyköping och Eskilstuna, säger Thomas Fahlquist och blickar under några sekunder ut genom fönstret. Det har tillfälligt klarnat upp, himlen ljusnar.

En annan viktig målsättning framöver är att knyta Dagöholm närmare huvudmannen, IOGT-NTO, bland annat genom marknadsföring och en ny hemsida som liknar rörelsens.

– Det är olyckligt att det inte har skett tidigare. Det är av högsta vikt att vi utnyttjar kopplingen till IOGT-NTO, som är en seriös, icke vinstdrivande organisation med gott rykte. Jag ser en enorm potential i det och vill att nykterhetsrörelsens värderingar ska genomsyra vårt dagliga arbete här på Dagöholm. Det är också ett viktigt arbete vi har framför oss.

Han vill även utveckla ett samarbete med Tollare folkhögskola för utbildning av personalen samt komma in i kamratstödsverksamheten och skapa ett helhetskoncept som man kan sälja in till socialtjänsten.

– Men det kräver att kamratstödet arbetar inom samma ramar och normer i hela landet, säger Thomas Fahlquist.

Han får medhåll av Dagöholms nya styrelseordförande Hanna Broberg.

– Ja, vi i styrelsen är helt överens med Thomas om vikten av god marknadsföring utåt, så att bilden av Dagöholm som en gammal ”tork” försvinner. Vi vill jobba med att knyta ihop Dagöholm med hela rörelsen och med kamratstödet. Men för att det ska fungera och vi ska kunna rekommendera vår vårdkedja fullt ut så krävs det en gemensam linje och struktur för kamratstödet. Vår vision är att Dagöholm ska uppfattas som en professionell verksamhet och det är vår uppgift att jobba med detta och kongressbeslutet, säger Hanna Broberg.

Hon tillägger att det känns väldigt bra med en ny och engagerad vd på plats.

– Det känns som att vi är på rätt väg!

Hanna Broberg, ordförande för Dagöholms styrelse. Foto: Nathalie C. Andersson
Hanna Broberg, ordförande för Dagöholms styrelse. Foto: Nathalie C. Andersson

Mer från Accent